Jeppo Pensionärsklubb

Regionens vårfest i Jeppo ungdomslokal 18.4 -13

Ungdomslokalen fylldes med ca 290 pensionärer som fick del

av ett digert program,

Med allsång , musik och sång  samt

festtalet hölls av Nykarleby stads fullmäktigeordförande

Bosse Kronqvist som berörde åldringsvården och dess reform.

                     

I främsta raden Patrik Ragnäs, Henrik Svarvar, Bosse Kronqvist, 

Ulla Nordström samt Ole Nordström

                      

                     Klubbens ordförande hälsar välkommen

                      

                      

Ann-Christine Julin-Häggman med sin grupp ungdomar som sjöng

och spelade på fiol.

                      

festen avslutades med dans till musik av Boris Gunell.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                  

 

Pensionärsklubben höll sin traditionsenliga julfest

med julmiddag på Juthbacka restaurang den 5 december.

Ordföranden hälsade välkommen varefter det blev allsång

"Julvisa". Klubben uppmärksammade medlemmar som fyllt 90

och 80 år under året.

                   

                       Medlemmarna lyssnade till

                 

           Greta Back som läste julevangeliet på dialekt

                

                 

         Vår gäst Ull-Britt Gustafsson-Pensar tog oss med på

          olika platser hon varit på och firat jul och konstaterade att man

          inte får glömma bort att bjuda den gäst julen är till för

        "  vår frälsare Jessus".

        Så fick medlemmarna röster höras i allsång " Klang min vackra bjällra"

                    

              Lea Stenvall läste några dikter och berättelse

                   

                   

      det hör till att man avnjuter det goda som fanns på julbordet

                    

        Efter att magen var fylld så fick några medlemmar vikarera jultomten

      som på grund av det oväder som var före festen inte kunde anlända.

      Nu var alla nöjda och glada över den fina samvaron och kunde

      avsluta med att sjunga "Härlig är jorden".