Jeppo Pensionärsklubb

Välkommen till Jeppo Pensionärsklubb r.f.

JEPPO KYRKA

Den 3 februari 1982 samlades 27 pensionärer för att diskutera om startande av en pensionärsklubb.

På samma möte beslöts att starta en pensionärsklubb och stiftelseurkunden undertecknades av Ruth Bäckstrand, Valdemar Strengell och Guy Rökman.

Klubben har idag (01.04.2019) 149 medlemmar

Jeppo kommunvapen.