Jeppo Pensionärsklubb

Klubbens hemliga resa 1 augusti startade kl.8 med uppsamling av resenärer. Färden fortsatte till Kimo där vi fick bekanta oss med Alvar Härtulls "museiområde" under hans historiska samt humoristiska ledning. Kaffet intogs därefter vid Slagfältets restaurang "Ädelbragd".. Vi körde till Maxmo varvid guiden Håkan Nylund berättade på ett mycket intressant sätt dess historia. Vi fick bekanta oss med Tottesunds hergårds historia samt dess "Vita Frun". Lunchen avnjöts på Nabbens restarang med dess fina havsmiljö. I det ycket fina vädret fortsatte vi tiill Storkyro där vi bekantade oss med den gamla träkyrkan under en fin svensk guidning. Nu var det aktuellt med kaffe vid Kalliojärvi konstgjorda sjö i klippbrottet. Vi hade fått höra och se mycket under dagen så kunde vi vända hemåt

.

Härtull berättar                                                   Inskrifter i berget

Alvars material

 

Kaffepaus vid Ädelbragd

 Minatyrbild av herrgården tidigare               Vår guide Håkan informerar

 Bild av "Vita Frun"

 

                                Bilder från Storkyro gamla träkyrka