Jeppo Pensionärsklubb

Dialektgruppen som började ifjol samlades 25 februari samt 11 mars för att gå igenom dialektord man fått in. 

  

Ordförande Ole leder genomgången med datorns hjälp.

Det var lätt att följa med och åskådligt med projektor  

Nu börjar projektet närma sig för att redigering.

   

För deltagarna har det varit ett trevligt och givande arbete, intresset har varit stor i gruppen.

Vi har märkt att många ord håller på och glöms bort så vi är glada att ordförande föreslog att vi skulle starta detta projekt.


I klubbens dagcenterverksamhet har damerna och herrarna under vårterminen sammankommit varje tisdag och torsdag från mitten av januari till mitten av maj samt på hösten från september till julen. De har handarbetat, sjungit, diskuterat och haft en fin socialsamvaro samt fått träffas. Man avslutade året med julkaffe och julsånger, där församlingens diakonissa Astrid Åbacka var gäst och deltog i programmet.