Jeppo Pensionärsklubb

Ordförande: 

      Per-Erik Lindgren

      Nylandsvägen 84    66850  Jeppo

      mobil: 040-5605 417

      e-post: per-erik.lindgren@multi.fi

------------------------------------.---------------------------------

Viceordförande:

     Christer Fors

     Mobil 045-202 7569

     e-post: ch.fors@gmail.com 

      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sekreterare och webbansvarig: 

           Björn  Palm

           Mobil: 040-5800 957

           e-post: bjorn.palm@multi.fi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kassör:  

           Denice Norrgård

           66850 Jeppo   Tel. 050- 3652945

---------------------------------------------------------------------

styrelsemedlemmar:

 

           Lars Dahlkvist

           66850  Jeppo   Tel. 050 - 5179 024

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------

           Eivor Renvaktar

           66850  Jeppo    Tel.  050- 555 2011

           

----------------------------------------------------------------------------------------------------

           Marita   Lillström

           66850   Jeppo   Tel. 050 - 3432 589

          

___________________________________________________________

                 Bo-Erik Hermans

                 66850 Jeppo   Tel. 050 - 3453 536       

    _______________________________________

Det är otroligt viktigt att våra kommittéer får förslag av medlemmarna på resemål och program till våra träffar !

 

Resekommittén består av:

Elisabeth Suurholma   040-722 3408

 

Lars Dahlkvist    tel. 050-5179 024

 

Programkommitté:

Eivor Renvaktar   tel.  050- 555 2011

 

Birgitta Back   tel.  044- 2780 618

 

Lars-Erik Elenius        tel.  040 - 5526 417

 

 

http://jeppo.spfpension.fi\start