Jeppo Pensionärsklubb

Ordförande: 

      Per-Erik Lindgren

      Nylandsvägen 84    66850  Jeppo

      mobil: 040-5605 417

      e-post: per-erik.lindgren@multi.fi

------------------------------------.---------------------------------

Viceordförande:

     Christer Fors

     Östra Jeppovägen 62     66850 Jeppo

     tel. 06-7642387       mobil 050-320 1734

     e-post: ch.fors@gmail.com 

      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sekreterare och webbansvarig: 

           Björn  Palm

           Kiitolavägen 91      66850  Jeppo

           mobil: 040-5800 957

           e-post: bjorn.palm@multi.fi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kassör:  

           Denice Norrgård

           Åkervägen 2 C         66850  Jeppo

           mobil. 050-3652 945

           e-post: denice.norrgard@gmail.com

---------------------------------------------------------------------

styrelsemedlemmar:

 

           Lars Dahlkvist

           Stationsvägen 13       66850  Jeppo

           mobil: 050 - 5179 024

           e-post: lars.dahlkvist@multi.fi

----------------------------------------------------------------------------------------------------

           Siv  Strengell

           Jungarvägen 21    66850  Jeppo

           mobil: 040-5455808

           e-post: siv.strengell@hotmail.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------

           Marita   Lillström

           Bärsvägen 67        66850   Jeppo

           tel. 06-7642223   mobil: 050-4634271

           e-post: marita.lillstrom@gmail.com

___________________________________________________________

                 Bo-Erik Hermans

                 Keppovägen 8        66850 Jeppo

                 mobil:  050 - 3455 536

                 e-post: bej.hermans@multi.fi

                 

                

____________________________________________________________

Det är otroligt viktigt att våra kommittéer får förslag av medlemmarna på resemål och program till våra träffar !

 

Resekommittén består av:

Siv Strengell   040-5455808

e-post: siv.strengell@hotmail.co

tel. 06-7642315 el. 050-4472844,

Lars Dahlkvist

e-post: lars.dahlkvist@multi.fi

tel. 050-5179 024

 

Programkommitté:

Siv Strengell   tel. 040-5455 808

e:post: siv.strengell@hotmail.com

Greger Forsbacka   tel. 050-4065 984

 e-post.  forsbacka_g@hotmail.com

Kristina Forsbacka        tel. 050-4387 351

e-post.   forsbacka_g@hotmail.com

 

http://jeppo.spfpension.fi\start