Jeppo Pensionärsklubb

Jeppo pensionärsklubb har samlat Jeppobor till en

träff för att starta dialektforskningsprojekt om Jeppo

bygdemål eller jepospråtji som ordföranden Ole

Nordström tagit initiativ till  

 

               

Ordförande Ole Nordström informerar om uppläggningen och det förarbete

som han gjort samt hur vi går vidare med insamlande av ord och talesätt.

                 

Deltagarna var intresserade och hade samlat en hel del ord samt talesätt

som gjorde diskussionen livlig och redan nu började behandlas.

Det beslutades genast om en fortsättning om träffar varannan vecka.

 

              

       Genom gång av samlade ord, hur uttalas de i byarna

 

             

        - hur var det skulle r-et vara på slutet