Jeppo Pensionärsklubb

VÅREN    2020

 

Dagcenterverksamheten för damer startar tisdagen den 14 januari kl. 13.00 och för herrarna torsdagen den 16 januari kl. 13.00 i Pensionärsmatsalen.

 

Luftgevärsskyttet startar den 14 januari kl. 14.00 i  " Arcas - hallen ".

 

SENIOR-täning i krafthallen startar den 15 januari med grupp 1 kl. 10.00 och för grupp 2 kl. 11.00

 

Första månadsträffen hålls den 3 februari kl. 13.00 i Församlingshemmet. Som gäst har vi stadsdirektör Mats Brandt som torde berätta om stadens visioner, klubben har fört fram aktivering av förhållandet stad - landsbygd.

 

Följande månadsträff hålls den 2 mars kl. 13.00 och är samtidigt klubbens vårmöte var vi behandlar det gångna året. Som gäst har vi Sonja Nyholm från Ing / Sva som berättar om vårens - sommarens resor.

 

Första hjälp - kurs hålls den 13 mars kl. 10.00 - 14.00 i Pensionärsmatsalen. Kursavgiften på 28 € innehåller lunch på Cafe Funkis. Var och en anmäler sig själv till Arbis.

 

Nästa månadsträff hålls den 6 april kl. 13.00.  Christer Fors berättar om en resa Fjalar Fors och han gjorde till Sydafrika.

 

Vårens sista månadsträff hålls den 11 maj kl. 13.00 i Församlingshemmet och är samtidigt Vårfest för pensionärsklubbarna i Jeppo, Munsala och Nykarleby.

 

 

Förbundsaktiviteter:

Frågesportsuttagningen hålls den 12 februari kl. 12.00 i Arbetets Vänners lokal i Vasa, Formansgatan 14. Läs mera på förbundets hemsida.

Resekoordinatorträff hålls ombord på Vasabåten den 20 februari, kryssning till Umeå.

----------------------------------------------------

Följ med i minneslistan i Vasabladet och Österbottens Tidning !!

 

Wasaline ordnar en Seniorkryssning på Wasa Express den 12-15.2. Priset är 25 € för två personer !  För mera info gå in på Wasalines sidor under Kampanjsidor/bokningar.

 

Vasa Teaters pjäs " Bomullsängeln " den 2 april kl. 13.00. Pris 27 € / person. Bindande anmälningar till Inga-Britt Lindvall, tel. 0500-663076.