Jeppo Pensionärsklubb

Pensionärsklubben samlades den 6 maj till träff med Odert von Essen som gäst.

Ordföranden Ole Nordström hälsade välkommen

Till programmet hörde till att sjunga in våren i det fina vårväder vi hade fått. 

Vi fick höra både i ord och bild en mycket intressant anförande av

Odert von Essen,om släkten von Essen historia och deras verksamhet

som också var lagd till Jeppo och Keppo gård samt Kiitola.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Höstens fötsta träff hölls den 7 oktober i klubblokalen med

ett 50-tal medlemmar närvarande  och som gäst Ingmar Sandberg med fru.

Träffen inleddes med sången " ett ljuvligt hem" unisont varefter

ordförande Ole Nordström hälsade välkommen samt informerade

om höstens verksamhet.

Vår gäst Ingmar Sandberg berättade om "vägen från skolans början till pensioneringen"på ett mycket intressant och glättigt sätt.

Ordförande visade IPod eller pekplatta, den nya teknik som klubben har

planer att starta en kurs i om intresse finns.