Jeppo Pensionärsklubb

 

Årets första medlemsträff hölls den 2 februari i Andelsbankens  f.d.kontor med 52 medlemmar närvarande. Mötet var samtidigt utlyst såsom extra medlemsmöte för att komplettera styrelsen.

 

Ordföranden Ole öppnade mötesförhandlingarna som hölls under avnjutning av kaffe och bulla. Under träffen sjöngs ett antal allsånger.

Efter att mötet avslutats informerade Sonja Nyholm från Istravel via videokanonen om deras nya resor i Skandinavien, Estland samt i Europa.

        _______________________________________________________________

 

Vårmötet hölls den 2 mars i Andelsbankens f.d. kontor med 38 medlemmar närvarande.

Verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2014 företeddes mötet som godkände dem. Ansvarsfrihet beviljades styrelsen.

Vid kaffet berättade Majvor Nyholm om hur hon tillsammans med sin man, ögonläkaren Sture i 12 års tid arbetat i olika länder i Afrika med att bota ögonsjukdomar, främst starr. 

 

___________________________________________________________________

Årets tredje månadsträff hölls den 13.4. i Andelsbankens fd kontor med 42 medlemmar närvarande.

Ole inledde med att läsa valda delar ur John Wikströms bok " När jag ser din himmel ". Christer Fors informerade och sökte intresserade till en bokcirkel. Lars Romar informerade om äldreomsorgen i Nykarleby.

Informerades även om den av Ingves/Svanbäck planerade resan till Göta kanal i Sverige. Resan är planerad till den 7 - 10.7. tillsammans med Munsala och Nykarleby pensionärer, resan skulle då bli litet billigare. Planeras även en friluftsdag samt hemliga resan. 24.4. hålls en pensionärsssamling i Nykarleby församlingshem som informerar ombiståndsarbete i Haiti.   

Vi underhölls under hela mötet av de eminenta spelarna / sångarna Janne Nordström och Pekka Rannisto från Karleby resp. Nedervetil. De sjöng både sina egna låtar och ledde allsången för de närvarande.Under mötet hade vi lottdragning och delade ut de priser som medlemmarna haft med sig.

             Janne Nordström och Pekka Rannisto

 

 

 

 

 

________________________________________________________________

 

Årets fjärde medlemsträff hölls den 4 maj i Andelsbankens fd kontor med 33 närvarande medlemmar.

Efter inledningssången " O hur saligt att få vandra " läste Ole ett avsnitt ur boken " När jag ser din himmel "  och fokuserade på frågan " Vad är en människa ". Noterades också att vår medlem Ann-Mari Strengell gått bort 30.4.

Efter sången " Vårvindar friska " informerade Ole om sommarens händelser:

29.6. Friluftsdag på Måtars berget kl. 13.00

7-10.7. planerad resa till Göta kanal i Sverige tillsammans med Nykarleby och Munsala.

4.8. Hemliga resan, mera info senare. Kostnaderna är 70 € / person.

5.8. SPF:s sommarfest på Carpella i Karperö.

Efter detta  berättade vår gäst Pia Granqvist från Ekorosk om avfallshanteringen i regionen samt gav goda råd. Hon konstaterde också att plastpåsarna av idag är för svaga för att hanteras maskinellt och Ekorosk har stora problem att få linjen att löpa. Hon delade även ut små gåvor och info om sophantering, Därefter var det dags för eftermiddagskaffet.

Efter kaffet vad det meningen att förevisa och informera om klubbens egen hemsida, men problemen med datakontakten gjorde att vi fick uppskjuta infon till ett senare tillfälle. Vi sjöng även visorna " Lilla Idas sommarvisa ", " Min hembygd " och avslutade mötet med " Nu går sista visan ".

_________________________________________________________________

Höstens första medlemsträff hölls den 5 oktober kl. 13.00 i Församlingshemmet med 39 medlemmar närvarande.

Ole hälsade de närvarande välkomna samt riktade ett speciellt välkommen till våra gäster Estrid Hjorth och Boris Gunell.

Ole inledde med att läsa ur John Wikströms bok " När jag ser din himmel ", och kapitlet Jesus på Förklaringsberget, en vy som är mycket använd på altartavlor.

Därefter var det dags för Estrid Hjort som berättade om sig själv och fokuserade på uttrycket " Allt har sin tid". 

Estrid sjöng accompanierad av Boris Gunell visorna " Tänk att få vakna ", " Var dag är en sällsam gåva ", " Små nära ting ", " Liljan på sin äng ",  "  Som ett ljus ", " Som mot fjärran flyttfågelns färd " , " Tack min gud för vad som varit " , samt som allsång " De gångna åren " och "Hälsa dem därhemma ".

Estrid Hjorth och Boris Gunell

Och så var det dags för kaffet ! 

Efter kaffet med dopp förevisade och surfade Björn på klubbens hemsidor och gav information. Ole berättade att på onsdag 7.10 kl. 10.00 kommer ett program i radion om Jeppo från Jeppo Hembygdsgård. Datakursen som startar 25.10 har en plats ledig. Nykarleby / Jeppo kommer härefter att gemensamt annonsera om resor och andra tillfällen, detta för att om möjligt få ett större deltagarantal.

Boris Gunell spelade en egen komposition, och som allsång sjöng vi visorna    " Drömmen om Elin ", " En gång jag seglar i hamn ", " När solen tänder sina strålar ", och så avslutades träffen med " Nu går sista visan": 

 

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Höstens andra medlemsträff hölls den 2.11. kl. 13.00 i Församlingshemmets serveringslokal i samband med höstmötet, med 38 närvarande medlemmar.

Ordförande Ole Nordström hälsade de närvarande välkomna samt öppnade mötet. Tändes ljus för de medlemmar som avlidit sedan förra höstmötet, varefter Ole läste en dikt som berörde Alla Helgons dag. 

Därefter vidtog höstmötet, som beslöt att hålla medlemsavgiften vid 15 € per person, genomgicks verksamhetsplanen och budgetförslaget.

Till ordförande för 2016 valdes enhälligt Ole Nordström, av de avgående styrelse-medlemmarna Lars Romar, Siv Strengell och Marita Lillström återvaldes samtliga. Ruben Nygård ville avgå ur styrelsen vilket mötet beviljade, och valde som ersättare Per-Erik Lindgren för en ettårsperiod. Mötet avslutades kl. 13.40 och då var det kaffedags med dopp !

Efter kaffet informerade Ole om :

Trivselkväll i Munsala 3.11. kl. 18.00 - 21.00

Sinnenas dag i Campus Kungsgården i Vasa 17.11. kl. 9.30 - 14.45, till-fället är gratis. Anmälningsr till Ole före 9.11.

Julfesten hålls den 10.12. kl. 17.00 på Uffes Bar i Purmo. Anmälningar till Siv Strengell.

SPF.s fickkalender kan köpas av Lars Romar.

Sedan var det dags för vår gäst Gunnel Elenius som förevisade och berättade om gamla bilder från Jeppo under rubriken " Historien bakom bilden ".

Jeppo Hembyggdsförening har en massa gamla bilder som de skulle vilja få identifierade, de finns även på föreningens hemsida. Gunnel förevisade en stor mängd foton, papperskopior fanns även till påseende, och till en del foton hittades svar. Hon önskade även att folk tar kontakt om fotona om de känner igen personerna på dem, samt önskade få flere foton från Jeppo.

Under mötet sjöng vi sångerna " Jag älskar min hembygd " och " Härlig är kvällen ".

Gunnel tackade för visat intressa varefter Ole tackade de närvarande samt avslutade träffen.