Jeppo Pensionärsklubb

  JULHÄLSNING från Pensionärsmatsalen

 

Den s.k. Pensionärsmatsalen som numera används som möteslokal av både pensionärer, församlingen, byaföreningar och övriga möteslokaler  behövande instanser har genomgått en liten uppsnyggning.

Lägenheten som Nykarleby bostäder äger har nyligen fått nya fönster installerade. Samtidigt  ansåg pensionärsklubbens medlemmar att stolarna borde få nya sittöverdrag då flera av de gamla dynornas tyg hade spruckit. 

Medlemmarna utverkade tillstånd att anskagga nytt tyg som Nykarleby bostäder betalade och med Gunvor Finskas som arbetsledare satte en grupp på sju personer igång med att riva bort det gamla tyget samt stifta fast det nya.

 

Flitiga händer i arbete:  Mats Finskas, Carita Hermans, Ulla Nordström, Gunvor Finskas, Berit Forsgård, Denice Norrgård, Inga Ljung, bakom kameran Ole Nordström.

Då stolarnas och soffornas tyg var bytta var det dagfs för julstädning och att ta fram julgranen och pynta den.

 

GOD   JUL  !

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Luftgevärsskytte  24.11.2019 

Luftgevärsskytte varje tisdag.

 

Varje tisdag kl. 14.00 träffas " jägarna " och övar luftgevärsskytte i Mayvor och Fjalar  Fors " Arcashall" under ledning av Jan-Erik Nybyggar. Stämningen är god och kommentarerna är hjärtliga !  

Kom med !

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Höstens sista medlemsträff hölls den 4.11.2019

Höstens sista medlemsträff hölls den 4 november med 50 medlemmar närvarande. Som gäst hade vi Lisbeth Zittra. Efter att Per-Erik Lindgren hälsat alla närvarande välkomna hölls en parentation för de medlemmar som gått bort under året. En av grundarna till Jeppo pensionärsklubb, nämligen Ruth Bäckstrand gick bort den 30.5. De övriga bortgångna var Alice Sandvik den 30.6., och Ingmar Björkvik den 6.10. Därefter läste vår gäst Lisbeth Zittra en fin och tankeväckande dikt av Viola Renvall, nämligen " En allra sista gång ", varefter vi sjöng sången " Blott en dag ".

Sedan gav Per-Erik information on kommande aktiviteter. Anmälningar bör göras till julfesten den 12.12., samt till vårens aktiviteter, smarttelefonanvändning, första hjälp kursen och styrketräningskursen. De medlemmar som ej har e-post kommer att få sin post utdelad i postlådan, i centrum skötes utdelningen av Berit Forsgård och Inga Ljung, Christer Fors sköter Östra jeppovägen - Kyrkvägen, Gunvor Finskas sköter Jungarvägen samt Stefan Grahn Keppovägen - Ekolavägen.

Novembermötet är tillika klubbens höstmöte, vilket vidtog efter ovanstående info.Från höstmötet kan nämnas, att ordf. Per-Erik Lindgren återvaldes. Nya styrelsemedlemmar blev Lars Dahlqvist och Bo-Erik Hermans, emedan Ole Nordström och Lars Romar avsagt sig återval. Medlemsavgiften höjdes till 20 € enligt styrelsens förslag. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2020 omfattades.

Efter mötesförhandlingarna sjöngs sången ”En gång jag seglar i hamn”, och sedan blev det kaffepaus.

Efter pausen följde sången ” Jag går över ängar där blommorna bor”, och därefter gavs ordet till dagens gäst Lisbeth Zittra, som mycket förtjänstfullt och medryckande berättade om författaren Viola Renvalls liv och diktning. Zittra gjorde berättelsen levande genom att recitera ett flertal av Violas dikter. Hon kallade författaren ”Vår Viola”, för Zittra var personligt bekant med författaren.

 

Gästen avtackades med blommor och svarade med att återge ett kinesiskt ordspråk: ”Lite av doften stannar kvar vid den hand som skänker blommor”.

Som avslutning sjöng vi  sången ”När morgon gryr”.

 

         --------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Höstens första medlemsträff hölls den 7 oktober med 55 medlemmar närvarande. Som gäst hade vi kyrkoherde Mia Anderssen-Löf som hälsades välkommen av Per-Erik.

Per-Erik berättade kort om höstens aktiviteter.

* Luftgevärsskuttet startar den 10.10 kl. 14.00 i Mayvor och Fjalar Forss träningshall.

Anmälningslista till julfesten den 12.12. kl. 17.00 på församlingshemmet kommer att cirkulera vid kaffet. Pris 30 € per person.

Styrketräning för seniorer är i gång, höstkursen fullbokad, kollas upp intresse för ny kurs på våren.

* Datautbildning, fortsättningskurs i smarttefefon användning

* Frivilliga efterlystes till att dela ut medlemsinfo åt de medlemmar som ej har e-mail.

Sedan sjöng vi " Rönnen i Ural " varefter det var dags för kyrkoherden Mia Anderssen-Löf.

Mia Anderssen-Löf är född och uppvuxen i Bennäs, hon har två bröder som också är teologer. Personer som under hennes uppväxt betydde mycket för henne var mormor Maj-Britt Åstrand och Bertel Backlund som var yngst av sju bröder. De bodde i ett frontmannahus i Kyrkostrand och Maj-Britt som var en lågmäld och försiktig vårdare såg alltid till att det fanns sylt och saft för barnen då de kom på besök.

Farmor bodde invid Bennäs station och var en livlig och framåt person. Farfar grundade en orgelfabrik i Bennäs, Anderssons Orgelfabrik som främst byggde tramporglar. Namnet ändrades till Anderssen efter att ett parti orglar som varit till Danmark och målats returnerades och som mottagare stod det Anderssen. De har en orgel bevarad som är tillverkad 1905.

Mia är gift med Janne som hon träffade året efter skriftskolan då hon arbetade som hjälp för ledarna av det årets skriftskola. Det var kärlek meddetsamma, och Mia förlovade sig då hon var 19 år och gifte sig med Janne då hon var 20 år. Sonen är idag sex år.

Mia blev färdig år 2010, och arbetade för Borgå stift. Rangordningen i kyrkan är kyrkoherde – kaplan – församlingspastor. Mia har nu jobbat ett år i Nykarleby och trivs väldigt bra, och har blivit väl mottagen. På frågan vad hon ser som den största utmaningen idag svarade hon att det är det stora antal medlemmar som skriver ut sig från kyrkan.  

Per-Erik tackade Mia samt överräckte en blombukett. Sedan sjöng vi " Mitt hem bortom bergen " varefter det var dags för kaffet.

Efter kaffet sjöng vi " Så länge solen ger oss ljus " varefter Per-Erik berättade om vad som hänt sedan senaste möte.

* Sommardag i Åminne 1.8., 7 personer deltog

*Syn - och hörselkompassen 8.5. ca. 25 medlemmar deltog

* Kvarkenparlamentet 16-17.5. Umeå

* Friluftsdagen 9.7 med 38 deltagande medlemmar

* Hemliga resan 15.8. med 43 deltagande

* Rundturen i Monå - Kantlax hade 40 deltagare

* Dagcenterverksamheten startade 1.10 för damerna och 3.10 för herrarna. Här efterlystes mer intresse, främst från herrarnas sida.

På kommande:

*  Regionens höstmöte 1.11 i Karleby, Marita och Per-Erik deltar

* Förbundets höstmöte 21.11. i Tammerfors

* Besök hemsidan, där finns den senaste informationen under Kalender eller Aktiviteter.

Som avslutning sjöng vi " Drömmen om Elin ".

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vårens sista medlemsträff hölls den 6 maj i Församlingshemmet med 48 medlemmar närvarande. Som gäst hade vi Jari Lemberg som berättade om Team Rynkeby Godmorgon som genom att cykla samlar in medel för cancersjuka barn.

Per-Erik Lindgren hälsade de närvarande välkomna varefter hölls en tyst minut för att hedra minnet av en av klubbens grundare, nämligen Ruth Bäckstrand som gick bort den 3 maj. Vi sjöng " Vårvindar friska " varefter Per-Erik berättade kort om kommande aktiviteter:

* Krafthallsgruppen startar i höst 

* Stavgång kollas upp i höst

* Första Hjälpkurs på våren

* Luftgevärsskytte i höst

* Seniorkryssning till Tankar 8.7. Anmälan direkt till resebolaget, tel. 06-8238 300.

Så var det dags för Jari Lemberg att berätta om Team Rynkeby och orsaken till att han gick med i teamet. 2016 var första året han var med, och då i ett lag från Jyväskylä. Totalt deltog 4 finska lag med totalt 160 cyklister. Alla inkomna medel gick till barninstanserna Sylva och Eppulit, och detta år gick 331000 € till Sylva.

Under 2017 fick Jari tillstånd att bilda lag i Vasa och han började då kontakta cyklister för att få dem med i gänget, samt sedan börja anskaffa medel. Alla deltagare betalar själv hela resan per cykel till Paris med mat, övernattning, båt osv.

Här beslöt vi att ta en paus, vi sjöng " Vi skall gå  hand i hand " varefter vi gick på kaffe !

 

Efter kaffet sjöng vi " Ljuvliga ungdom" varefter Jari fortsatte sin berättelse om cykelturen från Finland till Paris. För 2018 hade fördelningsgrunderna för insamlade pengar ändrats så att 30% gick till Sylva och 70% tillSuomen Lasten aamusäätiö. 33 cyklister från Vasa deltog, och totalt insamlades 885000 €. För nästa år är målsättningen att samla in över 1 miljon euro.

 

Per-Erik tackade Jari för ett underhållande föredrag som väckte många känslor.

Därefter refererade Ole Nordström kort från regionens vårmöte 9.4. i Korsholm var det talades om äldrevård, att arbeta i lag samt Syn - och hörsel.

Per-Erik berättade om kommande händelser:

 * Syn- och Hörseldag i Jakobstad 8.5. som har över 320 deltagare.

* Friluftsdag på Måtarsberget 9.7. kl. 13.00 

* Hemliga resan 15.8.

* Rundtur i Monå - Kantlax 12.9.

* Höstens första medlemsträff 7.10

* Följande månadsträff är den 4 november som samtidigt är klubbens höstmöte.

* Julfest i december.

Som avslutning sjöng vi " Mitt hem bortom bergen ".

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

April månadsträff hölls den 8 april i församlingshemmet med 57 medlemmar närvarande. Som gäst hade vi Sonja Nyholm från Ingves / Svanbäck som berättade om några av vårens - sommarens resor.

Per-Erik Lindgren hälsade de närvarande välkomna samt berättade kort om dagens program varefter vi sjöng " I natt jag drömde" under ledning av Bruno och sångaren Håkan. 

Sedan genomgicks kommande aktiviteter:

* 10.4. Mirkabesök kl. 14.00

* 16.4. Vårfest i Munsalagården kl.     13.00

* 6.5.  Månadsmöte kl. 13.00 ! De närvarande medlemmarna var alla överens om att vi går tillbaka till att börja mötena kl. 13.00.

8.5. Syn - och hörseldag på Optima i Jakobstad. Tillfället är gratis, anmälningar till förbundskansliet, se hemsidans kalender !

16-17.5. Kvarkens Pensionärsparlament i Umeå

1.4. - 31.5. SPF:s motionskampanj. Blankett i God Tid Nr. 3  

Nya aktiviteter med början från hösten: 

- Ledd träning i krafthallen

- Första Hjälp - kurs

Båda dessa aktiviteter ordnas tillsammans med Nykarleby arbis.

- Stavgång och luftgevärsskytte  med start i höst.

Intresserade  av dessa evenemang bedes anmäla sig till Siv, tel. 40 - 5455 808

Så var det dags för Sonja som berättade om några av Ing/Sva's resor:

- Sant Petersburg 23 - 27.5.

- Åland 2-4.6. Via Nagu - skärgården till Lumparland  

- Bohuslän och Vallarnas Friluftsteater 11 - 15.7.

- Norges pärlor 11 - 18.8. Hamar - Guldbrandsdalen - Romsdalen - Trollväggen - Geiranger - Stalheim - Hardangervidda.

- Ryssland - Baltikum - Polen 28.8. -4.9. Viborg - Petersburg - Narva - Tartu - Riga - Korskullen - Kaunas - Sovalki - Gdansk.

- Krakow - Wrocklaw 1 - 6.8. Auswitz - Birkenau.

Nytryckta brochyrer fanns tillgängliga.

 

Per-Erik tackade Sonja varefter vi sjöng " Jag skall gå genom tysta skyar " varefter det var dags för kaffet.

Efter kaffet sjöng vi " Ninakupenda " vilket lär betyda " Jag älskar dig ", varefter det var dags att dra och dela ut priserna för lotteriet som pågått hela mötet. Ing/sva's resecheck vanns av Lars Romar.

Ole Nordström berättade om dagcenterverksamheten samt uppmanade flere medlemmar att komma med. Herrarna har funderat på tema för träffarna och kommit till att vid nästa möte blir det demo av defribrillator, samt därefter besök på Jeppo biogas eller Lindborgs gjuteri. Damerna har avslutat mötena för denna vår.

Per-Erik berättade kort om regionstyrelsens möte 18.3. på Vasa centralsjukhus. Karleby och Seinäjoki har redan eget sjukvårdsdistrikt och nu skall Vasa  grunda ett eget distrikt, när är ännu oklart.

18.3. hölls ett möte om friskvårdsdagen som hölls i Botniahallen i oktober 2018

9.4. hålls regionens vårmöte i Korsholm och 25.4. hålls förbundets vårmöte i Närpes.

10.4. har HVC i Nykarleby öppet hus.

Som avslutning sjöng vi " Mitt hem bortom bergen".

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vårens andra medlemsträff hölls den 4 mars på församlingshemmet med 56 medlemmar närvarande. Mötet var samtidigt klubbens vårmöte. Som gäst hade vi Juhani Törnroos från Trafikskyddet.

Per-Erik Lindgren hälsade de närvarande samt Juhani Törnroos välkomna samt berättade kort on dagens progam varefte vi sjöng " De gångna åren".

Sedan inleddes vårmötet som behandlade verksamhetsberättelse och bokslut för 2018. Mötet klubbades av på relativt kort tid varefter det blev dags för information om aktuella och kommande aktiviteter.

* Smarttelefonkurs som innehåller tre skolningstillfällen startade 28.2, och de övriga tillfällena hålls 12.3. och 15.3. i pensionärsmatsalen

* Gympa i grupp i krafthallen inom Arbis, intresserade anmäler sig till Siv.

* Stavgång i grupp, intresserade anmäler sig till Siv

* Första-hjälpkurs under Arbis regi troligen till hösten. Även här anmälningar till Siv.

* Luftgevärsskytte under sommarhalvåret utreds, anmälan till Siv.

* Seniorer önskas till dagis och skolor såsom " mentor ", vid intresse kontakta Per-Erik.

* Anmälningslistor till kyrksöndagen den 24 mars samt till Mirka besöket 10 april cirkulerade på mötet.

Sedan sjöng vi " Kaffevisan " och det var dags att gå på kaffe.

 

Efter kaffet sjöng vi " Drömmen om Elin " varefter det var dags för Juhani Törnroos från Trafikskyddet att berätta om deras aktiviteter och han koncentrerade sig på alla vägtrafikanter.

 

År 2018 var 20,7 % eller 776000 personer med körkort över 65 år ! Han gick även igenom de säkerhetssystem som pensionärer borde ha i sin bil, nämligen automat växellåda, nödbroms och backkamera. Juhani lämnade brochyrer till de närvarande.

Per-Erik tackade Juhani för informationen varefter vi sjöng " Ge mig ungdomen åter" och sedan följde information om kommande aktiviteter.

* Valdebatt i Vasa 20.3. med nejdens riksdagskandidater

* Kyrksöndag 24.3 till Kvevlax

* Vårfest i Munsalagården 25.4.

* Resor, se klubbens hemsida

* Besök till Mirka 10.4.

* April månads månadsträff flyttad till 8.4.  ! 

* Maj månads månadsträff 6.5.

* Wasa teaters matine " Spelman på taket " 27.9.

Info om alla dessa aktiviteter finns på klubbens hemsida !

Vi avslutade träffen med att sjunga " Där rosor aldrig dör."

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vårens första medlemsträff hölls den 4 februari i Församlingshemmet med 71 medlemmar närvarande. Som " gästartister " som skötte om musiken hade vi Bruno Strengell och Håkan Back. Per-Erik Lindgren hälsade alla välkomna  och berättade om dagens program varefter vi sjöng " Drömmen om Elin ".

Per-Erik Berättade om kommande evenemang:

* Smarttelefonkurs kommer att anordnas i januari, intresse fanns

* Trafiksäkerhet och körförmåga i Jakobstad  8.2.

* Vårfest i Munsala 25.4.

* SPF:s vårmöte 25.5.i Närpes

* Vårmöte 4.3. med Trafikinformation

* Månadsträff 1.4 med Sonja Nyholm

* Månadsträff 6.5 med Jari Lemberg om Team           Rynkeby

* Besök på Mirka planeras till Mars - April

Därefter sjöng vi " Mjölnarens Irene " och så var det dags för Christer Fors att berätta om Indienresan.

I slutet av oktober besökte Christer och Runa Fors den ”Gyllene triangel” i Indien. Resan arrangerades av Mattias Nylund från Nykarleby och han fungerade också som reseledare. Gyllene triangeln bildas av städerna Delhi – Jaipur – Agra och de befinner sig på ca en dagsresas avstånd från varandra, bildande en triangel. 

Tidig morgon startade resan i Delhi med omedelbar avfärd mot Jaipur, den rosa staden. Vis av skadan över bristfällig tillförlitlighet från mindre vägrestauranger, hade Mattias denna gång beställt första målet mat från en högklassig resturang. En hungrig turist är nämligen en arg turist, och under hela resan fungerar denna del alldeles perfekt.

Jaipur bjuder förutom på sin rosa kulör också på upplevelser, bl.a. av besök på mäktiga Amber Fort, maharadjornas sommarpalats, Vindarnas hus med sina 365 fönster för en instängd gemål att blicka ut genom och en trafik som är oerhörd och kaotisk. För övrigt ett tillstånd man vänjer sig  vid efter en tid. Inga trafikljus-inga trafikpoliser- ett oupphörligt tutande med signalhornen. Men det fungerar.

Det är svårt att avgöra när man lämnade Jaipur på väg till Agra. Bebyggelsen längs vägen upphör nästan aldrig. Den tränger sig på som en enda låg stadsbebyggelse utan sikt till sidorna. På vägen besöktes trappbrunnen Chaud Baori och i närheten av den en statlig skola med klasstorlekar vi inte kan föreställa oss. Men klasslärarinna var vacker!  Att erövrande kulturer alltid vill förstöra tidigare kulturer blir också synligt här. 

 

En tid före Agra öppnar sig landskapet med åkrar indelade i små odlingslotter om ca ett tunnland, omgärdade av meterhöga stenmurar. Ett landskap med mängder av tegelbruk tar vid medan trafiken på nytt blir outhärdligt tät. Skulle någon bli sjuk i bussen är det alldeles klart att varken ambulans, polis eller taxi skulle kunna nå det aktuella fordonet. Bussdörren skulle inte ens gå att öppna!

Men moder Teresas barnhem hälsar välkommen i Agra. Rent, snyggt och stillsamt och ingen synlig stress fastän bara 10 systrar sköter om 200 patienter!

Röda fortet i Agra bjuder på mycken historia och är tidsmässigt sammanbundet med stadens mest berömda byggnad Taj Mahal, mausoleét byggt under 17 år av 20 000 arbetare som en gravplats åt mogulen Shah Jahans mest älskade hustru. Anses av många vara världens vackraste byggnad. Akustiken därinne är magnifik och lär ha en efterklang på 10 sek. Den prövades också i skydd av massorna.

 

Vägen tillbaka till Delhi är mer agrarbetonad än väntat, men staden med sina 26 miljoner invånare är nog en kittel av människor och kulturer av många slag. Här finns Indiens största moské Jama Mashid att besöka, cykelrikshor att använda, triumfbågen India Gate att imponeras av, det konfessionslösa Lotus-templets arkitektur att beundra, Nationalmuseét och Deer Park på egna utfärder och varför inte avsluta med en riskabel cykeltur på någon sidogata, men på egen risk. En resa att rekommendera!

Per-Erik tackade Christer för en facinerande berättelse.

Därefter informerade Per-Erik om kommande resor:

St. Petersburg 23-27.5. Info finns på hemsidan

Ullared, Vallarnas Friluftsteater 11-15.7. 

Så sjöng vi " Mitt hem bortom bergen ", varefter Lars Romar rapporterade om saker från SPF: årsmöte i Tammerfors. Det finns ca. 1,4 miljoner pensionärer i Finland.

Diskuterades ideer till nya aktiviteter, såsom gympa i krafthallen, stavgång, första hjälpkurs, luftgevärsskytte. Intresse för alla dessa fanns så vi kommer att utreda möjligheterna.

Till sist sjöng vi " Röda Rosor, Röda Läppar " varefter träffen avslutades.