Jeppo Pensionärsklubb

Artikel

MÅNADSTRÄFF 7.11

Björn Palm
22.11.2022 kl. 21:16

MÅNADSTRÄFF 3 oktober

Björn Palm
11.10.2022 kl. 21:15

MÅNADSTRÄFF 3 juni

Månadsträff 3.6.2022Läs mera »
Björn Palm
18.06.2022 kl. 19:26

MÅNADSTRÄFF 2 maj

Månadsträff 2 majLäs mera »
Björn Palm
26.05.2022 kl. 21:39

ÅRETS FÖRSTA MEDLEMSTRÄFF

Medlemsträff 7.3.2022Läs mera »
Björn Palm
15.03.2022 kl. 18:56

Månadsmöten

Sången ljuder.....

Yngve leder allsång

Information om dagcenterverksamhet till medlemmarna

Månadsträff

Ordförande ger information

Projektorn är ett viktigt verktyg.