Jeppo Pensionärsklubb

 

Höstens andra månadsträff hölls den  1 november med 53 medlemmar närvarande, mötet var samtidigt klubbens höstmöte. Som gäst hade vi Gösta Willman som berättade om det kommande välfärdsområdet. Även Ralf Skåtar, ordförande för Nykarleby Äldreråd samt Sigvald Blomqvist fanns bland publiken.

Per-Erik Lindgren hälsade de närvarande  välkomna samt gjorde en kort överblick över vad som hänt. Pandemin som härjat och fortfarande finns, gjorde att de flesta månadsträffarna under nästan två år blivit inhiberade, sålunda hölls höstmötet för år 2020 i februari 2021, och vårmötet för 2021 hölls digitalt och med endast 10 personer samlade.

 

Därefter hölls en parentation och tändes ett ljus för de medlemmar som gått bort under året. Följande personer har under året avlidit: Elvi Strengell dog den 8.2., Sirkka-Liisa Forss dog den 11.2., Dorita Jungarå dog den 22.3. och Görel Nygård dog den 7.8. Därefter sjöng vi sången " Mitt hem bortom bergen" .

Därefter var det dags för höstmötet som avklarades på 30 minuter. Medlemsavgiften för 2022 fastslogs till 20 €, genomgicks och godkändes verksamhets-planen samt budgeten för 2022, till ordförande för 2022 valdes Per-Erik Lindgren, ur styrelsen avgick Siv Strengell, i hennes ställe invaldes Eivor Renvaktar.

Efter att mötet avslutats gav Per-Erik en kort info om kommande händelser: 

Julmiddagen hålls den 7.12. kl. 17.00 på Församlingshemmet, Cafe Funkis står för maten.

En kurs i användandet av smarttelefon kommer att anordnas

Även en kurs i användning av E-post kommer att ordnas.

Så sjöng vi " Minns du den sommaren", varefter det var dags för kaffet.

 

Efter kaffet sjöng vi " Styrkan i hans hand" varefter Gösta Willman berättade om den kommande Samkomunen Österbottens Välfärdsområde med ca. 7000 anställda och ca. 170000 invånare. Val till Välfärdsområdet hålls den 23 januari 2021, och valdeltagandet förväntas bli svagt, något som kommer att inverka på vilka som väljs. Nykarleby har varit stark då man haft områdesläkare, så kallad " närservice " med valspråket " hur kan jag hjälpa "?  Nytt allomfattande datasystem bör även skaffas.

 

Totalt kommer det att finnas 21 Välfärdsområden + Helsingfors i landet. Till Österbotten skall det väljas 59 ledamöter, SFP kommer att ställa upp 73 kandidater varav 5 från Nykarleby, så det är mycket viktigt att så många som möjligt röstar på sin kandidat.

Skolhälsovården ingår i Välfärdsområdet, från 2023 kommer Brand - och Räddningsväsendet med, likaså Kårkulla samt Äldreråden.

Kronoby köper idag sina tjänster från Karleby (SOITE) och hur de gör på framtiden är oklar.

 

 

Per-Erik tackade Gösta för informationen samt informerade om :

* Influensavaccination kommer att ges i Träffis den 16.11. tidsbokning bör göras.

*  Luftgevärsskyttet är igång

* Pidro - kontakta Bruno el. Lasse

*SPF:s motionskampanj på gång

* Regionens höstmöte hölls den 27.11

* Förbundets höstmöte hålls den 10.11. i Tammerfors, två ordförandekandidater uppställda, Ulla-Maj Wideroos och Filip Hamro-Droz.

* Under 2022 fyller förbundet 50 år och kommer att ha en " budkavle"

* Kvarkens Pensionärsparlament kommer att hållas i Vasa i maj 2022

* Understöden till alla föreningar och förbund kommer att minska då Veikkaus andel minskar.

Vi avslutade träffen med att sjunga " O hur saligt att få vandra ". 

 

 

-------------------------------------------------------

Årets första månadsträff hölls den 4.10.2021 i Församlingshemmet med 46 medlemmar närvarande.

Per-Erik Lindgren hälsade de närvarande välkomna samt gav en överblick över vad som hänt för över nästan två år sedan, och som innebar att de flesta sammankomsterna blev inhiberade på grund av regeringens restriktioner för pandemin. Även praktiska arrangemang för mötet genomgicks, den som så önskar använder munskydd, samt att man sitter glesare vid borden.

Mötet var utlyst såsom musikträff med orkestern, och vi började med att sjunga " Var jag går i skogar" , varefter Per-Erik gav en kort överblick över vad som hänt och vad som är på kommande. 

* Resa i egen nejd var vi besökte Monäs och Munsala med lunch på Juthbacka samlade 42 resenärer.

* Styrketräning för seniorer i Arbis regi har startat

* Luftgevärsskyttet startar den 5.10. kl. 13.00 i Arcashallen hos Mayvor och Fjalar Fors

* Dagisverksamheten startar för damerna den 12.10 och för herrarna den 14.10. kl. 13.00

*Nästa månadsträff hålls den 1.11. och är samtidigt klubbens höstmöte med personval och fastställande av verksamhetsplan samt budget.

* Frågades om det finns intresse för IT-kurser, ifall så kontakta Per-Erik.

* Vi har i dagsläget inget ställe att spela Boccia/Boule på, Arbis tagit bort från sitt program.

* Julmiddag planerad till 9.12. kl. 17.00. mera info senare.

* Jeppo Pensionärsklubb fyller 40 år i mars 2022, och en kombinerad 40-årsfest samt vårfest för Jeppo, Nykarleby och Munsala planerad till den 4 april

Så var det dags för sångerna " Flyttfåglarna " och " Hiljaiset Sillat " varefter det var dags för kaffet.

Efter kaffet var det dags för sångerna " Han måste gå, Han är min sång och min glädje, Kring mitt finger skall jag linda dig, Himlen är oskyldigt blå, Håll om mig nu, Vid Silverforsens strand och Håll mitt hjärta ", varefterorkestern spelade " One Way ". 

Per-Erik informerade om våra representanter i Äldrerådet som är Marita Lillström och Bo-Erik Hermans med Kerstin Alho och Ernfrid Kronqvist som ersättare.

Regionens höstmöte hålls 27.10 i Övermalax, samt förbundets höstmöte den 10.11. i Tammerfors. Klubbens representanter deltar i båda mötena.

SPF:s motionskampanj under tiden 1.01. - 30.11. Kupong finns i God Tid Nr. 7.

Vi sjöng " O, Jesus du som fyller allt " varefter träffen avslutades.

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Höstmötet för år 2020

Höstmötet för år 2020 hölls den 22.02.2021 på Treffis med 10 personer närvarande, samt 5 personer via datalänk.

Mötet inleddes med en parentation för de medlemmar som dött under 2020: Marianne Almberg, Lars Jungar, Ruben Strengell,Göran Bärs, Karin Back, Ralf Romar, Gustav Dahlsten, Terttu Heikfolk och Lea Palmgren. Tändes ett ljus för dessa samt hölls en tyst minut.

Därefter framförde orkestern med solisten  Håkan " Mitt hem bortom bergen.

Per-Erik gav en kort information om det aktuella coronaläget samt hur det inverkar på föreningens verksamhet. Vi får ha tålamod och vänta på bättre tider med vaccinet. Därefter spelade orkestern "Lars Forsgårds tango " varefter mötesförhandlingarna inleddes.

Medlemsavgiften för 2021 sänktes till 10 € på grund av det rådande läget då inga sammankomster kan arrangeras.

Den förelagda verksamhetsplanen samt budgetförslaget för 2021 genomgicks samt godkändes. Till ordförande för 2021 valdes enhälligt Per-Erik Lindgren. De avgående styrelsemedlemmarna Denice Norrgård, Björn Palm och Christer Fors återvaldes.

Även i övriga val blev det återval, enda ändringen var att vår mångårige verksamhetsgranskare Lea Stenvall avsagt sig återval, och i hennes ställe invaldes Stig Forsgård.

Mötet var undanstökat på 30 minuter, och till slut spelade orkestern " O Jesus du som fyller allt".