Jeppo Pensionärsklubb

Årets första månadsträff hölls den 6 februari i Församlingshemmet med 57 närvarande medlemmar.

Träffen inleddes med att vår gäst Olof Nyberg spelade " O Store Gud " varefter Ole Nordström hälsade de närvarande välkomna samt läste ett avsnitt ur boken  " Din är tiden " med fokusering på barn och barnbarn. Olof Nyberg fick nyligen Nykarleby Stads kulturpris.

Sedan spelade Olof stycket " När vi samlats till fest " och därefter förevisade Ole en galluppundersökning bland pensionärerna i Finland som har sammanställts av SPF.

Olof spelade stycket " På tröskeln till morgondagen " och sedan sjöngs sången " En gång jag seglar i hamn"

Ole informerade om intressanta saker i senaste  numret av God Tid.

På sid 6 finns info om " Fråga Doktorn " som man via nätet kan kontakta och få svar.

Svenska semesterförbundet bjuder ut semesterveckor i Härmä och Nykarleby.

På sid 23 finns information om hur man via dator eller telefon kan söka telefonnumror. Den telefonkatalog som kom i början av året är den sista som trycks och härefter måste man söka info på annat sätt.

På sid 29 finns info om " Stoppa telefonförsäljningen "

All myndighetsinfo kommer i framtiden att publiceras på sajten " Suomi.fi " varifrån man med sina bankkoder kan hämta info.

Klubben har inte officiellt idkat frågesport, men man kan anmäla sig till uttagningen den 15.2. som hålls i Arbetets vänners lokal i Vasa.

Olof Nyberg har nyligen gett ut en CD var han spelat in ett antal låtar, CD:n kostar 10 €. Från CD:n spelade han stycket "   Varför skola människor strida ".

Seniorpunkten i Korsholm inbjuder till fest på vändagen den 14.2. i Korsholm, kostnad 8 €.

Blanketter till stödförklaringen för VCS skickades runt så att de som vill kan ge sin röst.

Info har kommit till klubben att de flyktingar som reser tillbaka till sitt hemland önskar få väskor.

Sedan sjöng vi låten " Guld och gröna skogar " varefter det var dags för kaffet.

           

                

Olof Nyberg

Efter kaffet spelade Olof och vi sjöng sångerna   "Man skall leva för varandra " , " Rör vid min själ " , " I natt jag drömde " och " Blott en dag " varefter träffen avslutades.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Årets andra medlemsträff hölls den 6 mars med 47 medlemmar närvarande. Mötet var samtidigt utlyst såsom vårmöte.

Ole Nordström hälsade välkomna till sången "De gångna åren" varefter han läste ur boken " Din är tiden " och talade om fastetiden.

Lars Romar bad om ordet, och tillsammans med Siv Strengell premierades Ole med SPF:s förtjänsttecken i silver. Sedan var det dags för mötesförhandlingar.

           

 

           

 

Efter vårmötet var det dags för vår gäst Sonja Nyholm som berättade om Ingves & Svanbäcks resor för våren och sommaren 2017 samt delade ut brochyrer. Ingves&Svanbäck har idag trafik från Karleby till Sideby och har sammanlagt 58 bussar. En katalog över höstens resor är på kommande.

Blomsterresa till Keukenhof och Blomencorso 19-26.4.

St. Petersburg 24 - 28.5

Lofoten och Hurtigruten 7 - 13.6.

Midnattssolens land, Kronstadt 26-30.6.

Resa i öst , Valamo kloster 27-30.7.

Norges pärlor, Geiranger, Trollstigen 8-15.8.

Påsken i Riga 14-17.4.

Åbolands skärgård 19-21.6. okänd Soldat i Harparskogen.

Ole tackade för infon varefter vi sjöng " Kaffevisan " och gick på kaffe!

Efter kaffet informerade Ole om Motionstävlingen under tiden 15.3. - 15.5., kupong finns i God Tid. En skrivartävling om Finland 100 år har även utlysts.

Till slut visade Ole bilder från Almunecar, Granada, Alhambra, Gibraltar och Cordoba.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Den 3 April hölls följande medlemsträff med 57 medlemmar närvarande. Ole Nordström hälsade de närvarande välkomna samt läste ett avsnitt ur boken " Din är Tiden " som handlade om Maria som blev moder som mycket ung.

Vi sjöng sången " Vårvindar friska " varefter Ole gav ordet åt vår gäst Eliisa Gädda som berättade om " vardagsjuridik för pensionärer ".

Nedan några punkter:

* Intressebevakningsfullmakt ( godeman) var en person bemyndigas att sköta om ekonomin eller ifrågavarande person såsom hen vill, i det fall att ingen nära i familjen kan ta hand om personen. Blanketter finns att få från Magistratens sidor.

* Testamente är det vanligaste dokumentet.

* Arvsskifte skall alltid godkännas av magistra-ten. En donation på 20.000 € är arvsskattefri.

* Samboende borde uppgöra ett testamente eller avtal, ifall av att samboendet upphör.

Ole avtackade Eliisa med blommor.

                                                                         

       

Informerades om hemsidan, och fliken " Kalender " var fanns infört info om kyrksöndag som är planerad till 30.4. till Larsmo kyrka och mat på Aspegrens i Jakobstad. Kostnad torde bli 35 €, anmälningslista cirkulerade  under kaffet.

  

              

 

Efter kaffet sjöng vi sången " Båklandets vackra Maja " varefter Hans Sandberg informerade om en namninsamlingslista mot att samkönade ej skall kunna gifta sig i kyrkan. 

Marlene Lindgren informerade om vårdavgifter i Nykarleby. Endast bäddavdelningen har lång-vårdsavgifter. Vårdavgiften räknas på inkomsterna, ägandet av bostad torde ej inverka på vårdavgiften. 

Lars Romar informerade om att Äldrerådet har diskuterat om transportersättningar från byarna till centrum. En kommitte har tillsatts som skall utreda saken. Det har också frågats av de lokala matställena i Nykarleby om pensionärer kan få billigare mat. Endast Mommos Cafe' har svarat och erbjuder mat på onsdag och fredag åt pensionärer för 7 €. Lars gick igenom Äldrerådets uppgifter.

Ole delade ut lappar för motionskampanjen för tiden 15.3.- 15.5. Sedan läste han Ole Norr-back's  ledare angående kommunalvalet.

Vi avslutade mötet med att sjunga sångerna    "Slumrande toner " , " Man skall leva för varan-dra " och " Härlig är kvällen".

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vårens sista medlemsträff hölls den 8 maj med 58 medlemmar närvarande.

Ole inledde med att läsa ur Risto Formilainen's bok " Din är Tiden " avsnittet " Samtal med Fadern ". Därefter gav han ordet till vår gäst, Johan Klingenberg som inledde med allsång av visan " Här är gudagott att vara " som han själv accompanjerade med gitarr. Han berättade om nästa sång som han framförde, "En vän i himmelen " som skrivits av Lars Hulden, samt fortsatte med att läsa dikter av samma författare.

 

Därefter berättade han om sig själv och aktuellt inom familjen varefter han sjöng sången " Gatorna på Söder ". Han fortsatte med att berätta om sin resa till flyktinglägret på ön Lesbos  där han arbetade tillsammans med Nada Nords representanter. I en veckas tid fick han bekanta sig med det arbete som biståndsarbetarna gjorde. Han avslutade med att sjunga sången " Fina människor ".

Ole delade ut en fråge-enkät bland deltagarna  som skulle ifyllas under kaffepausen. Vi sjöng  "Kaffevisan "  varefter  vi tog kaffepaus.

Efter kaffet sjöng vi sången " Änglamark " varefter Ole informerade om klubbens representanter i Nykarleby Äldreråd. Styrelsen hade vid sitt möte valt Marita Lillström och Lars Romar till klubbens representanter, samt föreslog att Ruben Nygård och Anita Lawast väljes till ersättare. Mötet godkände enhälligt förslaget. Därefter gav Ole och Björn info om klubbens hemsida var klubbens alla aktiviteter finns nämnda samt även de aktiviteter som förbundet arrangerar.

Sedan sjöng Johan sången " Som liljan på sin äng "  varefter Ole avtackade Johan med att överräcka Jeppos dialektbok samt blommor till honom varefter träffen avslutades.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

HÖSTEN

 

Höstens första medlemsträff hölls den 4 september i Församlingshemmet med 51 medlemmar närvarande. Ole inledde med att läsa ur Risto Formilainens bok " Din är Tiden " om " Änglamormor ".

Därefter berättade han om Jeppo hembygdsfilmer som gjordes 1964 - 1967, de är med andra ord över 50 år gamla. Filmerna har sammanställts av Runar Nyholm och Verna Häll.  Filmen består av tre delar, alla 45 minuter långa.

Vi sjöng " Slumrande Toner " varefter det var dags att se på filmen " Från vaggan till Graven ".

Efter filmen var det dags för kaffet under vilket Ole höll en frågesport om Finland 100 år.

Sedan följde information.

* Höstkryssning med Wasaline 22.9

* Seniorkryssningen i Helsingfors 29-31.10.

* Dagcenter för damerna börjar 19. september    och för herrarna 21. september.

* Datorgenomgång kommer att hållas under oktober månad med Mats Sjölind.

* SPF:s kalender för 2018 kan köpas för 12 €.

* Oratoriet " Skymning Gryning " den 12.11 kl. 15.00 i Schaumansalen, pris för pensionärer 20 €.

 

Ole berättade om sången " Vårt Land " som uppfördes första gången av en studentkör redan 1848. Text och musik av Runeberg - Pacius. Han läste alla 11 verserna varefter vi som avslutning sjöng de två mest sjungna verserna.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Höstens andra medlemsträff hölls den 2 oktober med 32 medlemmar närvarande. Ole inledde med att läsa ur boken " Lycka och Välsignelse " och avsnittet  "Barndomens Aftonbön " samt berättade en anekdot om en sjöman som glömt sitt modersmål efter många år utomlands, men aftonbönen den mindes han.

Vi sjöng sången " Hösten är kommen " varefter det var dags för vår gäst Bo-Erik Hermans som berättade om filateli, frimärkssamlande och helsaker ( brev stämplade eller ostämplade ).

Han inledde med att berätta om frimärkssamlan- de i allmänhet och om sin egen början och hur det fortsatte. I princip bytte han kostnaderna för tobaksrökandet mot frimärkssamlande. I dag handlar han med frimärken mestadels på nätet.

Åland gav ut ett eget frimärke 1984. Bo-Erik visade bilder på frimärken, bl.a. det första Engelska frimärket samta andra speciella från den första tiden av frimärkets historia. Han visade även brev från firmor i Jeppo från 1800 - och 1900-talen. Ole tackade Bo-Erik för berättelsen samt överräckte en blombukett, varefter det var kaffedags.

Ole informerade om oratoriet Skymning Gryning den 12 november i Schaumanssalen, den sista anmälningsdagen är vid nästa månadsmöte den 6 november och då skall även betalning för deltagande göras.

Wasa teaters matine " Ingvar - en möbelsaga " visas den 30 november, anmälningar till Ingabritt i Nykarleby.

Datorgenomgång och hjälp kommer att anordnas i oktober, vi börjar med styrelsen den 5 november. Mats Sjölind är IT-guru.

Regionens höstmöte hålls den 1 november i Jakobstad och klubben representeras av Marlene och Per-Erik Lindgren.

Vid nästa månadsträff den 6 november kommer vi att visa Jeppo hembygdsfilm del 1.

Ole läste upp Topelius dikt från 1863 om Finlands flagga samt visade bilder på olika varianter av Finlands flagga. Därefter talade han om krigsveteranerna samt spelade via Youtube "Veteranens Aftontapto " som avslutning. 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Höstens sista månadsträff hölls den 6 november i församlingshemmet med 45 medlemmar närvarande. Mötet var samtidigt klubbens höstmöte.

Ole hälsade de närvarande välkomna och läste ur boken " Din är tiden "  om allhelgonadagen. Därefter var det dags att hedra de personer som avlidit sedan senaste höstmöte. Tändes ett ljus för de som avlidit : Else Sandberg dog 22.12.2016, Helge Nygård dog 16.7.2017, Kurt Forsgård dog 19.11.2017. Vi sjöng sången " Tryggare  kan ingen vara ".

Därefter var det dags för mötesförhandlingarna som stökades undan på en halv timme.

Lars Romar informerade från äldrerådet. Det finns en socialombudsman i Jakobstad ( rådhuset) och hon heter Aila Kronqvist.  Äldrerådet har skickat en skrivelse till staden om transport från byarna till centrum för de personer som inte har egen bil. Staden har bildat en arbetsgrupp som behandlat saken och skickat ärendet vidare till Välfärdsnämnden. Som understöd för år 2018 har föreslagits 20.000 €, och det är fråga om tre olika rutter som skulle trafikeras av " VIP - taxi ", kostnad som busstaxa.

12 november spelas oratoriet Skymning Gryning i Schaumansalen i Jakobstad, ca. 30 personer från klubben är anmälda.

Data-akuten hållits två gånger, först med styrelsen och sedan för medlemmarna var ca. 15 personer deltog. Vid mötet visade flere personer intresse för fortsatt datainfo varför bestämdes att anordna en infokväll under november månad.

Julmiddagen hålls den 14 december kl. 17.00 i Cafe Funkis, pris 25 € per person. Anmälningslista cirkulerade, anmälningar kan göras till Siv eller Inga.

Vi firar även Svenska Dagen den 6 november, och Yle 5 har en 2 timmars gala som börjar kl. 20.00.

Efter denna info sjöng vi " Modersmålets sång "

Stefan Grahn hade begärt att få berätta om sitt arbete i Social- och Hälsovårdsnämnden.

Han började med att från prosteriets sida fråga om Jeppoborna föredrar Julotta eller Julmässa. De närvarande röstade för Julmässa.

Sedan berättade han om sitt arbete i Social-och Hälsovårdsnämnden som omfattar Nykarleby, Jakobstad, Pedersöre och Larsmo som tillsammans har 15 delegater samt ytterligare 10 tjänstemän så det är en stor församling. En förkortad version av hans föredrag finns här nederst.

Så var det dags för kaffet, varefter vi såg Jeppo Hembygdsfilm del 1, tyvärr så bråkade tekniken och vi kunde inte få ljud på filmen, men vi såg på filmen såsom äkta " stumfilm ". 

 

 

Stefan Grahn                                                                 6.11.2017

 

Är medlem av social- och hälsovårdsnämnden som omfattar Jakobstadsnejdens 4 kommuner ( Nykarleby, Jakobstad, Larsmo, Pedersöre). Vi är 15 beslutande medlemmar och 10 tjänstemän med på mötena. 3 från Nykarleby.

Framtiden är knapp för SOTE- reformen som trader i kraft 2020 sopar bort nämnden och när resurserna hela tiden borde bantas ner är "goda råd dyra". Innan reformen träder i kraft borde vi ha skapat ett system som vi kan vara stolta över och som andra kan ta efter.

I nämnden borde vi koncentreras oss, prioritera, åldringsvården. Den som är gammal med eventuell nedsatt rörlighet och sjuk är väldigt utlämnad åt sina medmänniskors välvilja.

Enligt nationella målsättningar skall de som fyllt 75 år kategoriseras enligt följande:

1. Hemmaboende 91-92 %

2. Närståendevård 6-7 %

3.Långvård 2-3 %

4. Effektiviserat serviceboende 6-7 %

5. Regelbunden hemvård 13-14 %

 

I Nykarleby bor 91 % av 75 år fyllda hemma i slutet av år 2016. I hela landet är det 90,6 % och i nejden 89,1 %, medan bara 3,3 % får närståendevård. Hemvårdstjänster utnyttjar 12,2 % i Nykarleby och långvård 1,2 %.

Ur kostnadssynvinkel är andelen hemmaboende den mest väsentliga siffran. Men också ur trivsel- och människovärdighetssynvinkel. Nära densamma kriteriern är närståendevården.

För att lyckas hålla kvar de positiva boendeförhållandena i Nykarleby är det av största vikt att social- och hälsovårdsnämnden priorierar följande i sin verksamhet och budgetering:

 

1. Utökade hemtjänster dygnet runt.

2. Kraftig satsning på rehabilitering ( jympa 

    och  töjning, stretchning) för hemmaboende  

    och  anhörigvårdare.

3. Interaktiv TV införs snarast.