Jeppo Pensionärsklubb

MÅNADSTRÄFF 7.11

 

Novembers månadsträff hölls den 7 november med 37 medlemmar närvarande och var samtidigt klubbens höstmöte.

Ordförande Per-Erik Lindgren hälsade välkomna samt informerade om kommande aktiviteter samt dagens program.

Julfester hålls den 8 december kl. 17.00 på Församlingshemmet.

Under kaffepausen hålls en frågesport under ledning av Stefan Grahn

Röstnigslappar för Nykarlebys lucia finns i tamburen.

Sedan hölls en tyst minut samt parentation för de medlemmar som gått bort under året:  Anneli och Paul Laxen, Alf Julin, Holger Wester.

Sedan sjöng vi " Blott en dag " varefter det var dags för höstmötet, som klubbades igenom på en halv timme. Per-Erik Lindgren återvaldes till ordförande för 2023, syrelsemedlemmarna i tur att avgå återvaldes, verksamhetsplanen och budgetförslaget godkändes.

Vi sjöng " Vid Silverforsens strand " varefter det var dags för kaffet. Stefan Grahn informerade om frågesporten som kommer att hållas vid kaffeborden. 

 Då kaffet var avnjutet gick Stefan igenom frågorna som deltagarna svarade på i par. Då alla frågorna var genomgångna fick deltagarna fem minuter på sig att svara varefter de rätta svaren genomgicks.  Segern gick till Ole Nordström som hade mest rätt.

Vi söng " Sången till byn " varefter Per-Erik informerade:

* Julfesten 8.12. kl. 17.00 på Församlingshemmet med mat från Juthbacka, sång och musik samt Minikryddorna. Martorna sköter om serveringen. Priset är 35 € per person. Anmälningar till Björn Palm, tel. 040-5800957 eller bjorn.palm@multi.fi.

* Vaccinering på Träffis den 15.11., både influensa och corona, tid skall beställas via HVC.

* Byautvecklingsstrategigruppen, möten hållits, nytt möte hålls den 23.11 kl. 18.00 på Träffis.

* Luftgevärsskytte på tisdagar kl. 14.00 samt Boccia kl. 18.00

* Vid regionens höstmöte 25.10 representerades klubben av Eivor Renvaktar och Christer Fors, personval, verksamhetsplaner samt budget behandlades.

2023 firar regionen 50-år

Kvarkens Pensionärsparlament 2023 hålls i maj i Umeå.

Nykarleby anordnar en resa till Åbo svenska teater den 16-17.12. för att se pjäsen " En Julsaga ". Intresserade bör ta kontakt med Inga-Britt Lindvall, 0500-663076 för mera information.

Till sist sjöng vi " I min faders hus " varefter mötet avslutades.

 

 

 

-----------------------------------------

MÅNADSTRÄFF 3 oktober

 

Höstens första månadsträff hölls den 3 oktober med 50 medlemmar närvarande. Som gäst hade vi Ann-Luise Bertell.

Per-Erik Lindgren hälsade de närvarande samt Ann-Luise välkomna samt informerade om kommande aktiviteter.

* Nu kan man spela Boule' innomhus i skolan, samt på sommaren utomhus

* Smarttelefonkurs kommer att ordnas ännu i höst, deltagare ca. 10 st. Intresserade anmäler sig till Siv Strengell.

* Kyrksöndagen blir den 16.10 kl. 12.00, vi besöker Maxmo kyrka, efteråt lunch på Tesses Cafe. Anmälningar till Siv senast 9.10.

Därefter sjöng vi " De gångna åren " varefter det var dags för Ann-Luise.

Ann-Luise föddes för 50 år sedan i Kimo, är utbildad skådespelare och bor nu i Vörå. Då Verner Berg berättade för henne om byn som han levt i hela sitt liv så väckte detta  Ann-Louises intresse för författande.

Hon har skrivit mycket sketcher och dikter samt böcker. Böckerna " Vänd om min längten " och " Glöm bort din saknad " berättar om hennes mors och mormors mödor i Amerika samt om återkomsten till Finland. Sedan kom boken "Heiman " som också framförts på Wasa Teater, och där alla talar sin egen dialekt.

Per-Erik tackade Ann-luise för ett intressant föredrag. Vi sjöng " Varför skola mänskor strida " varefter det var dags för kaffe.

Efter kaffet sjöng vi " I natt jag drömde " varefter Per-Erik informerade om aktuella saker.

* Regionstyrelsen hade möte med VCS var främst diskuterades telefonproblemen och vårdköerna.  

* Luftgevärsskyttet startar 11.10 kl.14.00 i Arcashallen

* Dagcenterverksamheten startar 11.10 för damerna och 13.10 för herrarna på Treffis.

* Nästa månadsträff hålls den 7 november och är samtidigt klubbens höstmöte med personval, planer och budget för 2023.

* Julfesten planeras till 7 eller 8 december, två alternativ, Julbord eller Risgrynsgröt och smörgås. Bland de närvarande vägde det jämt mellan alternativen. 

* Styrketräningen i Krafthallen i Arbis regi har börjat, höstterminen är redan fullbokad. Det går redan nu att anmäla sig till vårterminen.

* Boccia ( boule' ) spelas i Arbis regi i Pensala-Jeppo skola varje tisdag kl. 18.00.

* Friskvårdsdag i Botniahallen 4.10

* Danskryssning med Wasaline 13.10

* Regionens höstmöte 25.10  på Kredu i Nykarleby. Delegater Eivor Renvaktar och Christer Fors.

* Seniorskeppet från Helsingfors 7 - 9.11

* Förbundets höstmöte 18.11 på Hanaholmen i Helsingfors, Per-Erik och Christer deltar på distans från Treffis, andra välkomna med !

* Purmo Pensionärsklubb firade 30 år den 24.9. och uppvaktades av Per-Erik.

* Träff med stadens Byautvecklingsgrupp hålls den 1.11. kl. 18.00 på Treppis

* Influensavaccin kommer att ges 15.11 på Treffis. Bör bokas via HVC

* Regionens höstmöte 2023 kommmer att hållas i Jeppo på Församlingshemmet.

Som avslutning sjöng vi " O Jesus du som fyller allt ".

-----------------------------------------

MÅNADSTRÄFF 3 juni

 

Årts tredje medlemsträff hölls den 3 juni i Församlingshemmet med 52 medlemmar närvarande. Som gäst hade vi Peter Kankkonen som berättade om konstnärinnan Alexandra Frosterus Soltin som har målat Jeppo altartavla.

Per-Erik Lindgren hälsade de närvarande välkomna och  presenterade Peter Kankkonen samt berättade om hur dagens program var uppbyggt. Så gav han ordet åt Peter.

Alexandra Frosterus Soltin född  6.12.1837 i Ingo, dog 29.2.1916 i Vasa, var dotter till Benjamin Frosterus och Vilhelmina ( f. Gadolin). Modern dog då Alexandra var endast 7 år gammal, och fadern gifte om sig med Sofia Nordling. Fadern blev kyrkoherde i Vasa och senare i Korsholm. Nämnas kan att Svenska Kultursällskapet inte har några notiser om Alexandra i sina arkiv.

Alexandra undervisades i hemmet, och hon tyckte mycket om att rita och teckna. Fadern befrämjade barns skolgång i Korsholm och Vasa samt understödde även sin dotters tecknande. År 1852 öppnades ritskolorna i Helsingfors och Åbo för flickor. Då Alexandra fyllde 14 år skickades hon till Åbo ritskola var hon blev privatelev under Robert Wilhelm Ekman, hovmålaren från Sverige som flyttat till Åbo och arbetade såsom lärare.

I början av 1840-talet började färger användas vid tecknandet. Fadern dog i tyfys år 1856. Samma år fick Alexandra ett stipendiun på 300 rubel från Konstakademin och hon reste till Dûsseldorf med sina bröder för att studera. Hon blev privatelev under historiemålaren Otto Mengelberg. Alexandra tecknade avskräckande bilder om dåtidens alkoholkomsumtion.

 

Här tog vi en paus för bensträckning samt sjöng " Slumrande toner ".

Sedan berättade Peter om Alexandras tid i Dûsseldorf, tavlor hon ritade och som skickades till Helsingfors. Målningen " Veteranen och hans sonson" fick dukatpris i Helsingfors och köptes senare av Cygnaeus. Dûsseldorf förlorade dock sin status som konstnärsstad som övertogs av Paris. I Paris avmålade Alexandra altartavlan i Louvren, som 1864 blev altartavla i Korsholms kyrka. Peter visade tavlor samt läste utdrag ur Alexandras dagbok. Han visade även bilden av Alexandra i krinolin, samt " Herdepojken " som idag finns i presidentpalatset i Helsingfors. Alexandra tog med sig 18 tavlor hem som hon målat i Paris.

 

Alexandra gifte sig 1866 med Fredrik Såltin. De fick fyra barn, varav den yngste dog endast några vecka gammal, de två andra pojkarna överlevde. Alexandra födde sin dotter 1871 och då dottern var några månader gammal  dog Fredrik.

Här blev det kaffepaus, samt besök i kyrkan för att betrakta altartavlan.

 

1871 dog även Robert Ekman och för att kunna försörja sig och barnen blev Alexandra Roberts efterträdare i Åbo ritskola. Hon fick ett stipendium för att studera i Dresden för att lära sig monumentalmålning. För att kunna försörja sig började hon måla altartavlor i Åbo, i princip målade hon två altartavlor per år. Hon målade bl.a. altartavlan i Tyrnävä kyrka, och Jeppo altartavla bekostades av Jeppoemigranter i sydafrikanska republiken Transvaal.

Bland fyrtiotre landsmän samlade Mats Knuts, Wilhelm Ström samt Edward och Erik Eriksson in 53 pund för att bekosta tavlan.

Dottern Gerda dog ochungefär samtidigt blev pojkarna studenter och flyttade till Helsingfors för att studera. År 1900 flyttade Alexandra till Vasa. 1915 ville Ruohola kommun ha en altartavla som hon ännu målade. Nämnas kan att Karleby har tre altartavlor som Alexandra målat.

Till slut läste Peter en dikt av Robert Ekman : " Dröm ".

Per-Erik tackade Peter samt överräckte en bukett. Därefter sjöng vi " Den blomstertid nu kommer " och kantor Östman höll en kort andakt. Görel Ahlnäs tackade Jeppo Pensionärsklubb, Nykarleby Församling samt Nykarleby Seniorer och Peter Kankkonen för en givande eftermiddag.

-------------------------------------------------

 

MÅNADSTRÄFF 2 maj

 

Maj månads medlemsträff hölls den 2 maj med 48 medlemmar närvarande. Per-Erik Lindgren hälsade de närvarande välkomna samt informerade om klubbens lystringssång som framtagits på 70-talet men som på den senaste tiden fallit i glömska och som nu skall återupptas vid våra möten. Orkestern stämde upp och så sjöng vi " De gångna åren". 

Så skulle det ha varit dags för vår gäst Ann-Louise Bertell att berätta om sig, sin bok samt Wasa Teater, men tyvärr blev hon sjuk på natten och kunde inte ställa upp. Då gick budet till vår eminente berättare Christer Fors som fick några timmar på sig att hitta något tema, och visst gjorde han det.

Men först berättade Per-Erik om 40- årshistoriken som fanns att köpa för 5 €, samt om den Boule' utmaning som Munsala Pensionärer ställde och som vi antog och söker nu febrilt en plats för banan. Bo-Erik Hermans håller i trådarna. Så sjöng vi " Var jag går i skogar" varefter det var dags för Christer.

Christer hade valt att berätta skrönor och sanna historier om folket kring Silvast kvarn, människor som i folkmun fått benämningen " Kvärnfolket ". Till slut läste han dikten om " Mjölnaren ". Vi sjöng sången " Barndomsåren " varefter det var kaffedags!

 

Efter kaffet sjöng vi " Riktiga vänner " varefter Per-Erik gav lite information:

* Kort resume' från Regionens vårmöte den 6.4. i Vasa samt Förbundets vårmöte 21.4. i Jakobstad. Totalt har SPF ca. 20.000 medlemmar varav ca. 9900 i Österbotten. Sedan sjöng vi " Luffarens vaggsång " varefter Per-Erik fortsatte:

* Månsdaträff 3.6. då vi som gäst har Peter Kankkonen som berättar om Alexandra Frosterius Soltin som målat altartavlan i Jeppo kyrka.

* Friluftsdagen hålls den 11.7 på Måtars

* Regionens sommarfest hålls den 3.8. på Carpella

* Hemliga resan planeras till mitten av augusti

* Resa i egen nejd 12.9. då vi besöker Kovjoki och Soklot med lunch i Nykarleby

* Månadsmöte 3.10 samt i november

* Kyrksöndag i oktober eller november

* Luftgevärsskyttet för våren avslutat, likaså dagcenter verksamheten

* Förbundet fyller 50 år och firar med bl.a. en budkavle där föreningarna framför sina åsikter åt stadens ledning. Jeppo- Munsala och Nykarleby uppvaktar tillsammans Nykarleby stad den 16.5.

* Nya medlemmar behövs till klubben, alla medlemmar som har någon bekant som kan tänkas bli ny medlem bedes försöka värva nya medlemmar.

Därefter tackade Per-Erik Christer, kaffegänget, orkestern samt de närvarande och vi avslutade träffen med att sjunga " Spanska ögon ".

 

 

-----------------------------------------

ÅRETS FÖRSTA MEDLEMSTRÄFF

 

Årets första medlemsträff hölls den 7 mars med 48 medlemmar närvarande och sammankomsten var samtidigt vårmöte för föreningen. Som gäst hade vi Sonja Nyholm som berättade om IngSvas' resor.

Per-Erik Lindgren hälsade de närvarande välkomna samt gav en kort inblick över de händelser som för tillfället råder i världen, samt informerade om att vi har ett lotteri och att församlingens adresser fanns att få för de som ville hedra Alf Julin som gick bort. Därefter sjöng vi " Vid Roines strand " .

Så var det dags för vårmötet som genomfördes på 25 minuter, bokslut och verksamhetsberättelse godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Per-Erik gav en kort genomgång över vad som är på gång:

* Dagcenterverksamheten har startat för damer och herrar

* Styrketräning för äldre är på gång i krafthallen, det finns lediga platser för den som är intresserad

* Luftgevärsskyttet har börjat i Arcashallen, varje tisdag kl. 14.00

* Smartkurs för telefoner och plattor kommer att hållas med början den 11 april kl. 10.00, Kati Wester har lovat ställa upp. Tre tillfällen kommer att hållas, intresserade hör av sig till Per-Erik.

* Kyrksöndagen är planerad till den 24 mars, vi besöker Vörå kyrka. Anmälningar till Siv senast den 19.4

* Första hjälpkurs är även under planering, för tillfället inget nytt

* Vi är i stort behov av att hitta nya medlemmar, Per-Erik bad de närvarande fundera om de i bekantskapskretsen har någon person som kunde tänkas vara villig att gå med i klubben.

Så sjöng vi " One Day at a time " varefter det var dags för kaffet.

 

Efter kaffet sjöng vi " I min faders hus " varefter Sonja Nyholm presenterade en del av IngSvas' resor.

* Holland och tulpanerna 20-28.4.   Buss via Åbo - Stockholm, frukost på Häringe Slott, via Gränna till hamnen, båt till Travemûnde, Volendam vid sjön Markermeer, Amsterdam, kanaltur på kanalen Amstel, parken Kuikenhof med blomsterparad, marknad i Floriaden, Afsluitsdick, vallen mot Atlanten.

* Lofoten - Hurtigruten 6-12.6.  Skjervoj, Svolvaer,Fauske, Junkerdalen

* Visby , rosornas stad 27.6.- 2.7. Almedalen, Botaniska parken, Fårö, Lummelunda grottor.

* Geiranger, Trollstigen 8-15.8.  Guldbrandsdalen, Romsdalen, Trollstigen, Örnevägen, Dalsnibba, Undredal, Stalheim, Hardangervidda. 

* Reseplanering Vasa-Umeå den 24.3. Inbjudan för två personer per klubb.

* Umeåkryssning den 5 maj

* Bottenviken runt med två färjor senare i sommar.

Per-Erik tackade Sonja för informationen. Så var det dragning av lotteriet, huvudvinsten vanns av Stig-Johan Berg. Sedan information om kommande händelser:

* Musicalen " 20 sekunder " den 27.3. kl. 14.00. För att vi skall kunna ordna busstransport behövs mera deltagare.

* Klubbens 40-årsfest den 4.4. samtidigt Vårfest för Jeppo-Munsala-Nykarleby klubbar. Som gäst har vi Ulla-Maj Wideroos och Patrik Ragnäs.

* Regionens vårmöte 6.4. i Vasa

* Förbundets vårmöte 21.4. i Jakobstad

* Kvarkens Pensionärsparlament 4-5.5. på Vaskia i Vasa. 4 personer per förening får delta, kostnad 70 € per person inklusive övernattning. Temat är Pensionärer och pengar.

Vi avslutade träffen med att sjunga  " I natt jag drömde".