Jeppo Pensionärsklubb

Höstens andra medlemsträff hölls den 5 november i Församlingshemmet med 44 medlemmar närvarande. Mötet var samtidigt klubens höstmöte. Som gäst hade vi Stefan Grahn som föreläste om boken " Hjärnstark " av överläkare Anders Hansen.

Vi inledde träffen med att sjunga " Som liljan på sin äng " varefter Per-Erik Lindgren hälsade välkomna. Tändes ljus för de medlemmar som gått bort under året, Elof Kula, Gunnevi Niskanen och Gretel Bärs samt hölls en tyst minut. Därefter sjöng vi " Jag har ett hem " varefter det var dags för mötesförhandlingar som tog ungefär 30 minuter. Efter detta sjöng vi " Kaffevisan " och så gick vi på kaffe !

Efter att vi avnjutit kaffet sjöng vi " Sagolandet " varefter det var dags för vår gäst Stefan Grahn.

Stefan föreläste om boken " Hjärnstark " av överläkare Anders Hansen. Boken berättar om hjärnan, dess celler och sjukdomar och vad som kan aktivera nya celler. Stefan visade statistik över åldringsplan och vårdalternativ, statistik över åldringsplan samt föredrag i kortform från boken.  Boken " Hjärnstark " koster 6 € på Adlibris, ochStefan fick en handfull beställningar på boken.

 

Per-Erik tackade Stefan för föredraget varefter det var dags för information.

* Strävas till att anordna dataskolning i användning av smarttelefoner i december. Intresserade anmäler sig till Siv Strengell.

*Röstningslappar på årets Lucia framtagna då Jeppoflickan Cecilia Back ställt upp som kandidat.

* Julfesten som hålls 14 december är fullbokad, ca. 70 personer anmälda, tyvärr rymms bara 60 personer på Funkis.

Christer Fors meddelade att bokcirkeln startar i december och intresserade bedes ta kontakt. Fokuseras på böcker av Wilhelm Moberg och Sven-Edvin Salin.

* Nästa månadsträff hålls den 4 februari med Bosse Kronqvist som gäst.

Per-Erik tackade de närvarande varefter vi avslutade med " Nu går sista visan "

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Höstens första medlemsträff hölls den 1 oktober i Församlingshemmet med 49 medlemmar närvarande. Som gäst hade vi Henrik Fågelbärj som berättade om en resa med Trans-Sibiriska Järnvägen.

Per-Erik Lindgren hälsade de närvarande välkomna samt berättade om att SPF;s " pins " kan beställas på en lista som skickades runt. Likaså gick listan för julfesten runt, julfesten kommer att arrangeras den 7 eller 14 december.

Så var det Henrik Fågelbärj's tur som började med att berätta vad han sysslat med. Han var anställd hos Finnair i 37 år. Sedan började han berättelsen om en resa som han företog på sommaren 2017 med en grupp som hade Gunilla Kleis som guide. Hela resan tog 21 dagar och startade i Moskva var det på tågstationen fanns en stolpe med beteckningen " KM 0 ".

Därifrån startade resan med stopp på olika ställen, ibland sov de på tåget, ibland på hotell. Då Henrik i berättelsen kommit till Kreml tog vi kaffepaus.

 

    

                                                                                                        

Efter kaffet sjöng vi " Hösten är kommen " varefter Henrik fortsatte sin berättelse. Då resan nått Bajkalsjön, som är 650 km lång, 40-50 km bred med ett djup på 1,7 km företogs ett antal utflyckter. Då sjön är oerhört djup är vattnet mycket kallt, dock fanns det i gruppen en person som tog sig ett dopp i sjön.

 

                                                                                               Då resan tog slut i Vladivostok stod det på stolpen " KM 9288 ". Per-Erik tackade Henrik varefter vi spelade " En natt i Moskva " samt sjöng " En glad pensionär ".

 

Sedan informerade Per-Erik om:

Vid sommardagen i Forsby 1.8. deltog 20 personer.

Hemliga resan företogs 8.8. med 33 medlemmar. Bruno och Håkan underhöll, Krister berättade         

Kvarkens Pensionärsparlament hölls den 14-15.5. i Vasa var Per-Erik informerade om klubben.         

Insprationsdag för ordförande hölls i Vasa 30.8. 

11.9. deltog 39 medlemmar i en rundtur i Vexala   med Arne Helsing som guide och han berättade   anekdoter och historier om både befintliga och     icke befintliga byar.

 Äldrerådsseminarium hölls i Vasa den 27.9.   med äldreråds - och föreningsrepresentanter.       Österbottens förbund meddelade att ett nytt         äldreråd skall bildas med representanter från   alla kommuner. Äldrerådet vill ha   representanter i välfärdsrådet.   

 Musikcafe hålls i Oravais 7.10 

 Regionens höstmöte hålls 7.11. i Kaskö.

 Förbundets höstmöte hålls 22.11. i Tammerfors.

Per-Erik tackade Henrik, kaffekokarna samt alla som deltog. Nästa möte hålls den  5.11. och är samtidigt klubbens höstmöte.

Till sist sjöng vi " Nu går sista visan ".

 

 

----------------------------------------------------------------

 

Vårens sista medlemsträff hölls den 7 maj med 51 medlemmar närvarande. Som gäst hade vi Pehr Löv samt Ralf Skåtar. Per-Erik Lindgren hälsade de närvarande välkomna samt berättade om programmet varefter vi sjöng " Vårvindar friska ".

Så var det Pehr Löv's tur att berätta om vårdvilja och intressebevakningsfullmakt. Det finns idag ca. 1,6 milj. pensionärer, medelåldern är idag 81,5 år och medelåldern för att bli pensionär är 61,5 år. 

Det lönar sig att vara förutseende.

Ca. 120.000 personer har någon form av demens

Pensionärerna lever allt längre, medelåldern hög 

Största dödsorsaken i Finland 2014 var hjärt - och blodkärlssjukdomar, tot. ca. 20.000.

Sista levnadsåren och funktionsförmågan är viktig, normalt försämras funktionsförmågan. Lagen on patientens ställning och rättigheter godkändes 1992.

Vårdvilja ? Vårdtestamente ? Livstestamente ?  Vårdviljan kan göras muntligt eller skriftligt. Färdiga blanketter finns på nätet.

                                                                                                                Foto ON

Här tog vi en paus, sjöng " Kaffevisan "och gick på kaffe !

Sedan fortatte Pehr med att tala om testamente och intressebevakningsfullmakt. I boken " Min vilja " finns berättat om detta. Vid uppgörande av dylika domument är det bäst att kontakta banken då det bör göras av en jurist samt bevittnas.

Så berättade Lars Romar om " VIP-transporterna " dvs. transporter från byarna till centrum.

Ralf Skåter som är ordförande för äldrerådet i Nykarleby berättade vad rådet har på gång. Han framhöll också att det är viktigt att fältet ger impulser åt rådet.

Foto ON

Sedan gav Per-Erik info om :

Suomi.fi -  vi kommer att återkomma i höst

Medborgarinitiativet mot varg

Medborgarinitiativ för äldreomsorgs ombudsman

Platser finns ännu till musicalen " Chess "

Höstens första medlemsträff hålles den 1 oktober kl. 13.30 i Församlingshemmet.

Beträffande teatern " Den eviga sommaren " på Kuddnäs beslöts att var och en bokar själv.

Träffen avslutades med att vi sjöng " Härlig är kvällen "

 

------------------------------------------------------------

 

Den tredje medlemsträffen hölls den 9 april i Församlingshemmet med 55 medlemmar närvarande. Som gäst hade vi Carey Lillkung som spelade på dragspel för oss tillsammans med Ole Nordström på piano.  Per-Erik Lindgren hälsade de närvarande välkomna samt berättade kort om dagens program varefter vi sjöng " De gångna åren ".

 

Carey berättade kort om sin tid i Jeppo under åren 1949 - 1957 varefter vi sjöng " Drömmen om Elin " och " En gång jag seglar i hamn ".

Foto BP

Sedan berättade Christer Fors om minnesfenomenet Larin Paraske som föddes 27 dec. 1833 under namnet Paraskovia Mikkiittina på den Ingermanländska sidan av Systerbäck i Lempaala där hennes far var livegen på ett gods. Hennes mor kom från Finska Sakkola by. Hon blev tidigt intresserad av runosånger och började i sitt minne samla upp och bevara det diktförråd som skulle bli ett enastående minnesmärke över henne. Redan vid 20 års ålder hade hon inhämtat hela det förråd av sånger som gått i arv från släktled till släktled i sin hembygd samt vida omkring. Då det ansågs vara en skam för en ungmö att förbli ogift gifte hon sig med en medellös, sjuklig och arbetsoförmögen 40-årig man från moderns hemby. Han dog 1887.

Hon var redan över 50 år då hon ledsagade en blind kvinna till pastor Adolf Neovius pastorsexpedition i Sakkola. Han lade märke till henne och frågade : Är du sångkunnig ? " Hon svarade på runometer : " Då jag börjar sjunga sjunger jag i nio nätter och från morgon intill afton". Den gången sjöng hon två dygn nästan i ett sträck. Neovius upptecknade hennes sånger ända tills han flyttade till Borgå, varefter han kallade henne till sig såsom gäst. Under ett och ett halvt år satte Neovius henne i kontakt med Finlands kändaste kulturpersonligheter, såsom Jean Sibelius, Eero Järnefeldt, Albert Edelfäldt och Yrjö Hirn m.fl. vilket bidragit till såväl musik som konstverk.  

       

Foto ON

Här tog vi en paus och sjöng " Flickorna i Småland ", varefter det var genomgång av hemsidan, surf bland de olika flikarna, hur man går ut på nätet via webbsidor. Sedan var det Kaffedags ! 

Foto ON

Foto ON

Efter kaffet sjöng vi " Har du visor min vän ",  " En afton vid Mjörn", " Sjung o Le ".

 

Så fortsatte Christer att berätta om Larin Paraske. Som erkänsla för sitt bidrag till den Finska kulturen beviljade Finska Litteratursällskapet henne en anspråkslös livstidspension på 100 mark år 1901. Men den var för liten och kom för sent, för hennes hem och lilla jordlott hade några år efter hemkomsten från Borgå sålts på executiv auktion för obetalda utskylder , men tack vare pensionen fick Paraske leva sina sista år i sin stuga som var liten och förfallen, men i alla fall hennes egen. Hon dog i stor fattigdom den 3 januari 1904, 70 år gammal.

Hennes livsöden var en fattig allmogekvinnas. Ett liv präglat av mer skugga än sol. Men i sin konst har Paraske efterlämnat ett litterärt dokument, som är utan motstycke i sin art: 1343 av henne sjungna runovarianter, nästan 2000 ordspråk, ca. 400 gåtor och ett antal gråtsånger, inalles omfattande 32000 verser, allt samlat i ett särskillt band i det väldiga verket " Suomen Kansan vanhat runot", som i sig utgör mer än 20000 sidor.

En bronsplakett på natursten över denna märkliga kvinna kan ses i Borgå, och hon anses vara ett internationellt minnesfenomen.  

Per-Erik tackade Christer, varefter vi sjöng " Ljuvliga ungdom " varefter följde info om kommande aktiviteter som finns på vår hemsida.

Sedan sjöng vi " Nu går sista visan " varefter mötet avslutades.

 

---------------------------------------------------------------------

Årets andra medlemsträff hölls den 12 mars med 46 medlemmar närvarande. Mötet var samtidigt utlyst såsom klubbens Vårmöte.

Per-Erik Lindgren hälsade de närvarande välkomna varefter vi sjöng sången " De gångna åren " och sedan var det dags för mötesförhandlingarna som avklarades på en halv timme.  Efter att vi sjungit " Kaffevisan " gick vi på kaffe !

För att komma i stämmning före filmen sjöng vi "Jag älskar min hembygd " varefter vi såg på Jeppo hembygdsfilm del 2.  Efter filmen var det dags för dragning av lotterivinsterna. Som huvudvinst hade vi en pläd som damerna på dagcenterverksamheten tillverkat. Huvudvinsten vanns av Berit Forsgård. 

Sedan var det dags för medlemsinfo:

Resa till " CHESS "  5-6.10 i Helsingfors, anmälningar före 30.4. till Österbottens kansli eller till Helsingfors.

SPF:s motionskampanj anordnas 1.3. - 31.5. motionsblanketter finns i God Tid Nr. 2, sid 28.

Hemsidan kommer att uppdateras under våren

God Tid's chefredaktör Markus West har besökt Jeppo för att kartlägga Jeppobornas tankar om vargen.15 personer deltog i träffen på dagcentret och en rapport kommer att komma i God Tid. Ett medborgarinitiativ har öppnatsi nätet som heter " Susivahinkojen estäminen " var man kan gå in och understöda initiativet. Den som vill kan söka på Google  " Medborgarinitiativ.fi", sök från sidorna nämnda fil " Susivahinkojen estäminen " och understöd initiativet.

Nästa månadsträff hålls den 9 april såsom allsångsträff  med Carey Lillkung och Ole Nordström.

Kyrksöndagen är planerad till den 29 april till Nedervetil kyrka, mera info senare.

Till slut sjöng vi " Slumrande toner " varefter träffen avslutades.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Årets första medlemsträff hölls den 5 februari i Församlingshemmet med 45 medlemmar närvarande.

Per-Erik Lindgren hälsade de närvarande välkomna samt konstaterade att det är Runebergsdagen och att alla sånger som sjungs idag är av Runeberg, varefter vi sjöng sången  " Jag lyfter ögat mot himmelen". Per-Erik berättade om dagens program samt läste ur Lars Hulden's diktsamling dikten " Ti arbeit ilag ".  Sedan sjöngs sången " Videvisan " varefter det var dags för Sonja Nyholm från IngSva som berättade om vårens och sommarens resor.

 

Blomsterresa till Holland  18 - 25.4.  Båt Åbo - Stockholm - Trelleborg - Travemunde, vi ser på Blomsterparaden och besöker blomsterparken Kaukenhof, båtfärd på kanalen i Amsterdam.

St. Petersburg 17 - 21.5. Stadsrundtur, besök i Vinterpalatset, Isakskatedralen, Peterhof.

Lofoten i Norge, 8 -14.6. Hurtigruten från Stokmarknes till Svolvaer, Lofotenöarna ända till byn Å.

Norges pärlor 31.7. - 7.8. Guldbrandsdalen, Romsdalen, Hardangervidda, Trollstigen, hurtigruten från Geiranger till Ålesund

Sparesa till Tervis i Riga 10 - 16.9.

"  Chess " på Svenska Teatern i Helsingfors 5 - 6.10.

Per-Erik tackade Sonja för infon varefter vi sjöng " Jag sitter källa ". Marlene Lindgren berättade kort om Lofoten varefter det var dags för kaffet som Sonja bjöd på.

Efter kaffet sjöng vi " En sommardag i Kangasala " varefter Ole Nordström läste om Topelius synpunkter och tankar om fosterlandet.  Därefter gick vi igenom statistik över besök på klubbens hemsida, och kunde glädjande konstatera att besöken från 2016 tills nu hela tiden ökat. Strävas till att få så mycket info som möjligt på hemsidan. Sedan gicks i korthet igenom förbundets aktiviteter, både kurser, möten ch resor.

Förbundet har i år focus på uppsökande och stödjande verksamhet samt medlemsanskaffning De verkade även finnas intresse för att få en föreläsning om " Åldras tryggt " innehållande testamente, vårdvilja, fullmakt för intressebe-vakning. Undersökes om vi hittar någon föreläsare till något månadsmöte. Kartläggning av frivillig verksamhet för äldre pågår till den 30.6.2018.

Nästa månadsträff hålls den 12 mars och är samtidigt klubbens vårmöte. Strävas till att visa Jeppo hembygdsfilm, del II.

Konstaterades att dagcenterverksamheten borde aktiveras, några konkreta förslag framkom dock inte. Vi avslutade träffen med att sjunga " Björkens visa "

 

 

 

2019