Jeppo Pensionärsklubb

 

 

Höstens första månadsträff hölls den 5 oktober under strikta Covid-restriktioner med 45 medlemmar närvarande. 

Per-ErikLindgren hälsade de närvarande välkomna samt informerade om de restriktioner som alla bör följa för att minimera smittorisken. Han berättade även kort om dagens program varefter vi sjöng " Vi möts igen".

Därefter var det dags för Christer Fors att berätta om en resa till Sydafrika som han gjorde med sina syskon Kerstin och Fjalar i början av 2019. Sydafrika är ju känt för sitt 

" Apartheid " som verkar vara svårt att få bukt med.  Läs hela Christers berättelse här:    https://jeppo.spfpension.fi/Site/Data/1021/Files/sydafrikaresa%202019.pdf

 

Halvvägs inne i Christers berättelse tog vi kaffe varefter vi sjöng " O Jesus du som fyller allt " och " Paul Forsgårds tango " och så fortsatte Christer sin resa.

Per-Erik tackade Christer för en intressant och fängslande berättelse - väckte säkert tankar hos många.

Därefter informerade Per-Erik :

* Styrketräningen är igång, det finns plats för flera.

* Seniorträffen i data fick för litet deltagare och blev annullerad.

* Kvarkenparlamentet flyttas till 2021

* Stövelkastningen under Jeppo-dagarna samlade ett tjugotal deltagare

* Hemliga resan inhiberad

* Turist i egen nejd flyttas till 2021

* Fysiska möten - alla deltagare var överens om att fortsätta med de fysiska mötena så länge restriktionerna det tillåter.

* Luftgevärsskyttet startar 13.10.

* Dagcenterverksamheten startar för damerna 6.10 och för herrarna 8.10.

* Vad gäller " Jepotreffis " väntar vi ännu på besked från staden

* Julfest ordnas om restriktionerna tillåter.

* Medlemsvärvning - väntas tillsvidere.

* Regionens höstmöte hålls 4.11. i Malax, Christer Fors och Lars Dahlkvist deltar

* Förbundets höstmöte 19.11 i Tammerfors - väntas tillsvidere.

* Trafikkurs på Jeppo skola 3.11. - den nya trafikreglerna

* Intresserade för Boule-spel bedes kontakta Carl-Erik Forss

* Nästa månadsmöte hålls 2.11 om restriktionerna tillåter.

Vi avslutade mötet med att sjunga 

" Minns du den sommaren" .

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årets andra månadsträff hölls den 2 mars med 52 medlemmar närvarande och var samtidigt klubbens Vårmöte var vi gick igenom årsberättelsen samt bokslutet.

Per-Erik Lindgren hälsade de närvarande välkomna samt vår gäst Sonja Nyholm, och berättade kort om dagens program.

Aktuella händelser:

* Datakurs i Jeppo-Pensala skola startar 9 mars.

* Finns det intresse för en tredje styrketräningsgrupp till hösten ?

* Finns det intresse för frågesportstävlingar och Pidro turneringar ?

Intresserade bedes ta kontakt med Siv Strengell.

Efter detta var det dags för Vårmötet som stökades undan på 20 minuter, varefter vi sjöng sången " Barndomsminnen " och sedan gav vi ordet åt Sonja som berättade om några resor.

Ingves / Svanbäck har köpt upp blera bussbolag och bussarnas antal bara ökar.

En resa till Gotland 22 - 27. juni där pensionärsklubbarna i Nykarleby får 50 € rabatt på priset. Första morgonen i Stockholm blir det frukost på Häringe slott.

En resa till Geiranger, " The golden route " 10- 17 augusti

Resa till Krakow 2-8 september.  Flyg till Riga varefter bussresa till Kaunas - Warszawa - Krakow. Även besök till Auschwitz och Birkenau.

" Vårfanfar " på Wasa teater den 17 maj.

Per-Erik tackade Sonja för informationen varefter vi sjöng  " Gamle Svarten " och så var det dags för kaffe samt lottförsäljning !

Efter kaffet sjöng vi " Luffarens Vaggsång " och så var det dragning av lotterivinsterna. Ing- Sva's gåvokort vanns av Bror Westin samt fruktkorgen av Marlene Lindgren.

Per-Erik informerade om följande :

* " Jepoträffis " ( f.d. Pensionärsmatsalen ) står till förfogande som tidigare hela detta år, diskussioner om nästa år kommer att föras med staden i höst. Bokningarna av lokalen kommer att kunna göras via staden, mera information kommer.

* 2 april  har regionen vårmöte på Kredu i Nykarleby och TV / Radio kommer att vara på plats och ge frågor på i förhand ställda frågor. Den som har frågor kan sända dem till kansliet i Vasa.

* Arbetet med att motverka ensamheten. Hemvården har blivit kontaktad och har informerat om fem personer som är villiga att ta emot besök. Vi söker nu aktivt personer som ställer upp som " besökare."

* Hur skall vi bättre kunna påverka tankar och beslut som tas i staden ?   14 föreningar i Jeppo kontaktade till gemensamt möte den 19 februari och resulterade i ett föreningsråd var alla föreningar har en representant. Sammanställning förevisades samt genomgicks föreningsrådets uppgifter.

 Som pilotprojekt togs renoveringen av Ungdomslokalen. 

De närvarande var alla av den åsikten att vi skall sträva till att ingen går in i Träffis-lokalen med skorna på !

Så avslutade vi träffen med att sjunga " Hör mina ord".

--------------------------------------------------------------------

Årets första månadsträff hölls den 3 februari kl. 13.00 i Församlingshemmet med 62 medlemmar närvarande. Som gäst hade vi stadsdirektör Mats Brandt.

Per-Erik Lindgren hälsade de närvarande samt Mats Brandt välkomna samt berättade kort om dagens program varefter vi sjöng " Mitt hem bortom bergen ". 

Så vad det dags för Mats Brant att berätta och förklara om de frågor som styrelsen på förhand sänt åt honom. Främst var det fråga om relationen landsbygd kontra centrum av Nykarleby.

Mats förevisade " slides" på duken samt talade om :

1. Känsla av rättvisa stad / landsbygd i fråga om service

2. Österbottens Välfärdssamhälle

3. Flexibilitet inom staden

Trender som danar förvaltning och service:

* Trender - klimat och befolkningsutveckling.

* Mellan befolkningsgrupper - barn och familjer

* Mellan geografiska lägen - landsbygs - stad

Koldioksidutsläppen i regionen har under tiden 2010 till 2017 minskat, i Nykarleby - 20 %. Tabell visades.

Befolkningen per 31.12. Prognos förevisades, 2020 - 7416 personer, 2030 - 7166 personer, 2040 - 6857 personer.

Befolkningsprognos enligt åldersgrupper presenterades.

Befolkningsutvecklingen:

* får konsekvenser för servicebehovet.

* mindre behov av dagis och skola

* servicebehovet i Nykarleby ökar med 40 % till år 2040.

Österbottens välfärdsområde som träder i kraft 1.1.2021 omfattar idag totalt 110 000 invånare.

Så var det dags att dricka kaffe och låta all information " smälta in" .

Efter kaffet var det dags att diskutera om Pensionärsmatsalen. Stadens ekonomidirektör hade i ett mail helt kallt meddelat att då inte Social - och Hälsovården mera behöver utrymmena så kommer hyresavtalet med Nykarleby Bostäder att sägas upp och Jeppo skulle bli utan en samlingspunkt " Träffis ".

Marlene Lindgren hade gjort en sammanställning över rummets användning och kommit fram till att ca. 120 olika tillfällen arrangerats under 2019 med totalt ca. 800 deltagare. Denna sammanställning hade också skickats till stadens beslutsfattare som då verkade ha blivit tagna på säng.

En öppen diskussion fördes över Pensionärsmatsalens användning samt hur lösa problemet som Staden orsakat samt hur gå videre.

Christer Fors gav en överblick om vad som hänt sedan år 1975 då Jeppo införlivades med Nykarleby.

Framkom även att totalhyran per år för matsalen är 4600 €, varav stadens andel är 2600 € och resten betalas av Nykarleby Bostäder.

Fördes ännu diskussioner och anföranden i detta ärende, varefter Per-Erik avslutade diskussionerna med att tacka Mats Brandt för hans närvarande samt den information han gett. Samtidigt överräckte Per-Erik Jeppo dialektbok  åt Mats.

 

 

Då vi skulle sjunga visade det sig att videokanonen sagt upp kontraktet och ingen bild kunde mera fås på vita duken, så Per-Erik tackade alla samt avslutade mötet.